Predikant

preken(vrije stof)
preken(catechismus)

Musicus

cv
concertagenda
cds
Composities
Diversen
Contact
Predikant > Preken (vrije stof)

         Genesis 22 : 14 - De HEER zal wel zien

datum : 25 september 2016
volledige onderwerp : Genesis 22 : 14

samenvatting :
Je kunt allerlei nieuwe versies van het bijbelverhaal uit Genesis 22 verzinnen waar je je iets bij voor kunt stellen. Een versie waarin Abraham zijn geloof verliest, een versie waarin Isaak zijn geloof verliest, een versie waarin Isaak God om genade smeekt nu zijn vader waanzinnig geworden, een versie waarin Abraham God om vergeving smeekt nu hij in zijn liefde voor God zo doorgeslagen is. Maar geen van die versies staat in de Bijbel. Hoe kan dat? Hoe kunnen God en Abraham elkaar zo niet kwijtraken, maar elkaar juist vinden?

 
 
     downloaden     lezen


         Exodus 33 : 14, 15 - Leven in Gods aanwezigheid

datum : 7 oktober 2018
volledige onderwerp : Exodus 33 : 14, 15

samenvatting :
“Als U niet zelf meegaat, kunnen we maar beter hier in de woestijn blijven. Want wat moeten we in een land van melk en honing, als U daar niet bent?” Mozes vraagt dat aan God, maar ondertussen is het een vraag die ook ons tot nadenken mag stemmen. Want zeg jij dat met Mozes mee? Zit jij er niet op te wachten dat het je voor de wind gaat, als dat betekent dat Gods Geest zich uit je leven terugtrekt?

Het is in elk geval zo dat steeds meer mensen niet meer in kunnen zien wat Gods aanwezigheid nog toevoegt aan hun leven. Het zou best zo kunnen zijn dat dat bij sommigen van u in de praktijk ook zo is. In de praktijk, niet in theorie. Want als je hardop zou zeggen dat het geen verschil zou maken of God nu wel of niet een plaats in je leven had, zou je er zelf van schrikken. Dat kan toch niet waar zijn? Maar ondertussen is het misschien allang waar.


 
 
     downloaden     lezen


         Jozua 08 : 30 - 35 - Het feest op de bergen

datum : 6 september 2015
volledige onderwerp : Jozua 08 : 30 - 35

samenvatting :
Wie bij God woont, die heeft het goed. Hij laaft je met zijn overvloed, een stroom van louter vreugden (Ps.36:2). Kijk maar eens naar de tafelschikking, eet van het menu en luister naar de feestrede van het feest op de bergen.

 
 
     downloaden     lezen


         Jozua 09 : 18b - 21a - Een ongemakkelijk vrede

datum : 27 september 2015
volledige onderwerp : Jozua 09 : 18b - 21a

samenvatting :
De Gibeonieten bleven vreemdelingen en gasten in Israël. Maar dat ook zij eens huisgenoten van God zouden worden, kon je al zien als je hen bezig zag bij het altaar van de HEER. Zij moesten het hout hakken en het water putten dat gebruikt werd voor de dienst in het heiligdom. Een nederig werkje. Maar wel een nederig werkje dichtbij het vuur en dichtbij de bron.

 
 
     downloaden     lezen


         Ruth 1 : 16, 17 - Mijn God is mijn God?

datum : 14 oktober 2018
volledige onderwerp : Ruth 1 : 16, 17

samenvatting :
“Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God”, die woorden van Ruth raken onze discussies over integratie. Toch denk ik dat ze niet alleen onze discussies, maar ook onszelf gaan raken, als we bereid zijn ons af te vragen hoe het zit met onze eigen integratie. Want dan gaat het er ineens niet meer over wat anderen moeten doen als zij bij ons willen horen, maar gaat het erover wat wijzelf moeten doen als we bij anderen willen horen.

 
 
     downloaden     lezen


         1 Koningen 19 : 12b.13 - De stilte van God

datum : 18 augustus 2019
volledige onderwerp : 1 Koningen 19 : 12b.13

samenvatting :
sSilte betekent niet automatisch dat God er is. Soms blijkt in oorverdovend natuurgeweld dat Hij er is en in oorverdovende stilte dat Hij er niet is. Maar de stilte die om Elia is, streelt hem. God troost je, als je vastgelopen bent in je vertrouwen op Hem: “Ik werk ook aan de komst van mijn koninkrijk als jij het gevoel hebt dat er niets gebeurt en er niets verandert”.

 
 
     downloaden     lezen


         1 Koningen 22 : 49 - Welzalig de man. Alles mislukt (voor biddag)

datum : 14 maart 2018
volledige onderwerp : 1 Koningen 22 : 49

samenvatting :
Je zou verwachten dat je bij Josafats regeing Psalm 1 kon zingen: “De HERE zegent hem met overvloed, zijn voorspoed blijkt in alles wat hij doet”. Maar blijkbaar werkt het niet altijd zo. Al deed Josafat wat goed is in de ogen van de HEER, toch mislukte zijn plan om zelf goud uit Ofir te halen.

 
 
     downloaden     lezen


         2 Koningen 02 : 19 - 25 - De brakke bron en de flauwe jeugd

datum : 16 oktober 2016
volledige onderwerp : 2 Koningen 02 : 19 - 25

samenvatting :
“Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt” (Mt.5,13). Woorden van Jezus die ons beter in de oren klinken dan de vloek die Elisa uitbraakt. Want zout dat weggegooid en vertrapt wordt, dat klinkt minder hard dan jongeren die aangevallen en verscheurd worden. Maar is het verschil wel zo groot? Want ook dat zout dat weggegooid en vertrapt wordt slaat op mensen. Niet op óngelovigen, maar op gelóvigen… waar niets vanuit gaat. Stel je voor dat Jezus zo over jou zou praten. “Jij dient nergens meer voor. Weggegooid en vertrapt zul je worden”. Is dat echt veel minder erg dan door de beren verscheurd worden?


 
 
     downloaden     lezen


         2 Koningen 04 : 27b - De grote vrouw en haar kleine jongen

datum : 19 augustus 2018
volledige onderwerp : 2 Koningen 04 : 27b

samenvatting :
Zou het leven niet een stuk minder ingewikkeld worden als God Zich er niet mee zou bemoeien? Dan zou je van wat je overkomt kunnen zeggen dat het zo heeft moeten zijn. Maar als God ingrijpt, gebeuren er dingen die niet zo hadden moeten zijn. Die jongen, hij had toch niet aan haar gegeven hoeven worden? Die jongen, hij had toch niet van haar genomen hoeven te worden? Beide dingen waren toch niet nodig geweest? Die grote vreugde niet en dat diepe verdriet niet?

 
 
     downloaden     lezen


         2 Koningen 08 : 1-6 - Als je het over een engel hebt...

datum : 26 augustus 2018
volledige onderwerp : 2 Koningen 08 : 1-6

samenvatting :
Alleen omdat de Zoon van God de dood doorstaan heeft, is er leven voor mensen als wij, echte mensen uit Sunem en echte mensen uit Den Ham. Ik geloof dat het verhaal over de ontmoeting van de koning van Israël met die moeder en haar zoon daarom in de Bijbel staat. Want het evangelie is geen verhaal dat boven ons concrete, zichtbare en sterfelijke leven zweeft, maar een wereld van leven die midden in dat concrete, zichtbare en sterfelijke leven van ons landt. Het geeft geen lessen waarvan je kunt leren, maar het geeft redding waarvan je kunt leven.


 
 
     downloaden     lezen


         Ester 01 : 12 - Als Wasti van nee en Maria van ja zegt (advent)

datum : 10 december 2017
volledige onderwerp : Ester 01 : 12

samenvatting :
Hoeveel verschil er ook tussen beide vrouwen mag bestaan, beiden hebben hun eigen plannen aan de kant gezet voor Gods plan, ook als dat tot gevolg had dat er lijden over hen kwam. Voor Maria, toen ze haar Zoon aan een kruis zag hangen alsof Hij een misdadiger was. Voor Wasti, toen ze in ongenade viel en aan de vrouwen van Perzië als een afschrikwekkend voorbeeld werd voorgehouden.

 
 
     downloaden     lezen


         Ester 06 : 11 - De omgekeerde wereld

datum : 17 december 2017
volledige onderwerp : Ester 06 : 11

samenvatting :
In de geschiedenis van Haman en Mordechai worden de rollen even omgedraaid. God laat zien dat Hij niet staat aan de kant van de verdrukker, maar van de verdrukte, niet aan de kant van de sterke, maar aan de kant van zwakke, niet aan de kant van de trotse, maar aan de kant van de nederige, niet aan de kant van de Farizeeër, maar aan de kant van de tollenaar

 
 
     downloaden     lezen


         Ester 08 : 17 - De vrees voor de Joden

datum : 24 december 2017
volledige onderwerp : Ester 08 : 17

samenvatting :
Het messiaanse vrederijk waarin geen volk nog het zwaard zal trekken tegen een ander volk en geen mens meer weet wat oorlog is, verdwijnt hier achter de horizon. Zwaarden die worden omgesmeed tot ploegijzers en speren tot snoeimessen (Jes.2,4)? Mordechai wil iedereen juist laten geloven dat de Joden hun zwaarden al gewet en hun messen al geslepen hebben. Maar misschien doe ik Mordechai meer recht als ik zeg dat zolang de eerste dingen nog niet voorbijgegaan en de laatste dingen nog niet gekomen zijn, de zwaarden en de messen nog steeds een noodzakelijk kwaad zijn. Maar hoe noodzakelijk het ook is dat die nieuwe JSF er komt en dat ook de Nederlandse bijdrage aan de NAVO fors omhooggaat, het blijft een noodzakelijk kwaad.

 
 
     downloaden     lezen


         Job 08 : 14 - Spiderman!

datum : 19 juni 2016
volledige onderwerp : Job 08 : 14

samenvatting :
Mensen denken vanuit zichzelf. Daarin lijken we op spinnen, die een web voortbrengen vanuit zichzelf. We spinnen voort op onze eigen gedachten, gevoelens en ervaringen. Maar ondertussen dekken we ons in, niet alleen tegen onze naaste, maar ook tegen God. Als Hij vraagt: “Waar ben je?” (Gen.3,9), geven we antwoord vanachter het web dat we geweven hebben.

 
 
     downloaden     lezen


         Psalmen 086 : 11c - Defragmenteer mijn hart

datum : 4 september 2011
volledige onderwerp : Psalmen 086 : 11c

samenvatting :
“Verenig mijn hart tot ontzag voor wie U bent”. Dat is een gebed om concentratie. Als wij één ding nodig hebben, dan dat wel: concentratie. Wij hebben een hart nodig dat zich niet richt op het vele, maar op de Ene. Het moet een eenheid zijn. Het moet een richting hebben. Het moet één richting hebben. Dan is het dienen van de Here niet langer één van de vele dingen die je doet, maar de drijfveer achter alles wat je doet.

 
 
     downloaden     lezen


         Spreuken 05 : 15 - 17 - Seks: gekanaliseerde liefde

datum : 30 juni 2013
volledige onderwerp : Spreuken 05 : 15 - 17

samenvatting :
Elkaar beminnen is een kunst die je moet leren. Het is een misverstand te menen dat mensen van zichzelf wel weten hoe dat moet. Wanneer jongen mensen in de kerk niet meer leren dan dat het voor het huwelijk niet mag, schiet die kerk dan ook ernstig tekort. Nu is de kerk ook niet de meest aangewezen plaats om seksuele voorlichting te geven. Dat is nog altijd het gezin. Ik zou de vaders dan ook willen vragen: Herken je jezelf in die vader uit Spreuken 5, die zijn zoon apart neemt om met hem te delen dat je blijft drinken aan de borsten van je vrouw en dat je blijft ronddwalen in de liefde van je vrouw? Die vader kan dat volgens mij alleen zeggen omdat hij het zelf ook zo beleeft.

 
 
     downloaden     lezen


         Spreuken 16 : 31 - Grijs haar als kroon

datum : 24 november 2019
volledige onderwerp : Spreuken 16 : 31

samenvatting :
Als je je Schepper in je jonge jaren hebt leren danken voor zijn goedheid, dan is er niet alleen de veroudering van ons uiterlijke bestaan, maar ook de vernieuwing van ons innerlijke bestaan. Van buiten word je steeds ouder, van binnen word je steeds jonger. Op dat geheim doelt de spreukendichter, als hij zegt: “Grijsheid is een sierlijke kroon, ze wordt gevonden op de weg van de gerechtigheid”.

 
 
     downloaden     lezen


         Jesaja 09 : 5 - Kind ons geboren, zoon ons gegeven

datum : 25 december 2017
volledige onderwerp : Jesaja 09 : 5

samenvatting :
De profeet moet wel mensenwoorden gebruiken, terwijl hij iets ziet waar geen mensenwoorden voor zijn. Hij kijkt in een nacht die zwarter is dan de ballingschap en ziet een licht dat witter is dan de terugkeer uit de ballingschap. Hij ziet hoe donker het wordt als God zijn handen van zondige mensen aftrekt én hoe licht het wordt als God zijn handen naar zondige mensen uitstrekt. Middenin de winternacht gaat de hemel open. God komt bij ons als een kind, dat even goddelijk is als Hij en even menselijk als wij.

 
 
     downloaden     lezen


         Jesaja 21 : 13 - 17 - Vrede, ook voor Arabieren (Oudjaar)

datum : 31 december 2016
volledige onderwerp : Jesaja 21 : 13 - 17

samenvatting :
Vorig jaar sprak een geestelijke uit Saoedi-Arabië er zijn schaamte over uit dat die duizenden en duizenden vluchtelingen uit Syrië hun toevlucht in Europa zochten en niet Saoedi-Arabië, het heilige land van de moslims. Moet je niet zeggen dat Jesaja’s profetie over Arabië blijkbaar nooit bij de Arabieren geland is? Terwijl God toch ook tot hen gesproken had. Niet alleen een raadselachtige bemoediging, maar ook een eenvoudige opdracht: “Breng de vluchtelingen brood, geef de dorstigen water”. Blijkbaar wordt het al een beetje dag als mensen de hulp die ze elkaar kunnen geven niet aan God overlaten.
Maar ook al richt Jesaja zijn woord tot de Arabieren, zijn profetie is opgenomen in het woord van ónze God. Als wij horen dat God ook oog heeft voor de nood in de Arabische wereld, mogen wij ons oog dan ook niet voor die nood sluiten.


 
 
     downloaden     lezen


         Jeremia 14 : 19-22 en 17:5-8 - Schenkt de hemel regen uit zichzelf? (Biddag)

datum : 8 maart 2017
volledige onderwerp : Jeremia 14 : 19-22 en 17:5-8

samenvatting :
2 overdenkingen ter inleiding op de gebeden voor gewas en arbeid.

 
 
     downloaden     lezen


         Jeremia 22 : 10 - Klaaglied om een vergeten koning

datum : 28 augustus 2016
volledige onderwerp : Jeremia 22 : 10

samenvatting :
Jeruzalem en Juda kunnen zich beter identificeren met Joachaz dan met Josia. Want ze zijn niet het volk van Josia, maar het volk van Joachaz. Niet het volk van een koning die iets voorstelde, maar het volk van een koning die niets voorstelt. Als je wilt huilen, huil dan niet om te dromen van wat was, maar om te lijden aan wat is. Joachaz’ werkelijkheid is jullie werkelijkheid: een balling die zijn geboorteland niet meer terugziet.

 
 
     downloaden     lezen


         Klaagliederen 1 : 12 - Jullie die voorbijgaan, raakt het jullie niet? (Goede Vrijdag)

datum : 14 april 2017
volledige onderwerp : Klaagliederen 1 : 12

samenvatting :
U en jij die vanavond langs het kruis komen, raakt het je niet? Als dit je niet raakt, wat dan nog wel? Misschien haal je je schouders wel op als je Jezus hoort vragen of er leed is als het leed dat Hem werd aangedaan. Niet omdat je het er niet mee eens bent. Maar dat niemand zo geleden heeft als Jezus, het zegt je niets. Voor Hem was het natuurlijk wel erg. Maar voor jou… Maar luister dan eens wat beter: “Jij die hier voorbijgaat, raakt het je niet? Kijk toch aan en zie: is er grotere liefde dan de liefde die ik voor jou heb?”

 
 
     downloaden     lezen


         Ezechiël 01 : 15, 16 - Ezekiel saw the wheel

datum : 1 september 2019
volledige onderwerp : Ezechiël 01 : 15, 16

samenvatting :
In het oordeel is er ook genade. Want dezelfde God die verdwijnt uit Jeruzalem verschijnt in Babel. Ook daar heeft Híj het voor het zeggen en niemand anders. Hij trekt zijn eigen plan, dwars door de trots van Babel en de wanhoop van Israël heen. Al het kwaad dat zijn volk aangedaan wordt en alle zonde die zijn volk zelf doet, kan niet verhinderen dat zijn plan van vrede voor de hele schepping werkelijkheid wordt. Ja, je zou bijna zeggen dat al dat kwaad en al die zonde eraan mee moet werken dat Gods plan werkelijkheid wordt. Want in het visioen van Ezechiël gaan de vier wezens en de vier wielen steeds dezelfde kant op. Waar voor ons gevoel onze wereld en Gods koninkrijk steeds verder uit elkaar groeien, mag Ezechiël zien dat ze juist samen opgaan, omdat het God is die alles in allen uitwerkt (1Kor.12,6).

 
 
     downloaden     lezen


         Amos 3 : 3 - Wandelen en spreken (oudjaar)

datum : 31 december 2017
volledige onderwerp : Amos 3 : 3

samenvatting :
“Gaan er ooit twee samen op weg zonder elkaar ontmoet te hebben?” Je eerste antwoord is: Natuurlijk niet. Maar zou het ondertussen zo kunnen zijn dat God en jij met elkaar op weg zijn zonder een woord met elkaar te wisselen?

 
 
     downloaden     lezen


         Micha 07 : 7 - Op de uitkijk naar God (nieuwjaar)

datum : 1 januari 2020
volledige onderwerp : Micha 07 : 7

samenvatting :
“Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God”. Wat een hartstochtelijk verlangen naar God spreekt daar uit. Dat treft te meer als je ziet tegen welke achtergrond dat verlangen staat. Het was ook mogelijk geweest dat Micha zo bitter geworden was, dat het ook zijn geloof verzuurde. Maar dat is bij Micha niet zo, en daarom hoeft het bij ons ook niet zo te zijn. Want ook al lijkt Micha alleen voor zichzelf te spreken als hij zegt: “Maar ik, ik blij uitzien naar de HEER”, zijn woorden staan in het woord van God met de bedoeling dat we hem dat nazeggen.

 
 
     downloaden     lezen


         Zacharia 14 : 7 - Midzomernacht (advent)

datum : 29 november 2015
volledige onderwerp : Zacharia 14 : 7

samenvatting :
Misschien zou het schelen, als je de midzomernacht in het hoge noorden zelf eens onderging: de zon die maar doorgaat met schijnen, de vogels die maar doorgaan met zingen en de bloemen die maar doorgaan met bloeien. Zo zou het altijd moeten zijn: vreugde die niet afgewisseld wordt door verdriet, kleuren die niet uitgewist worden door de avondschemering, leven dat geen plaats hoeft te maken voor de dood. Maar het blijft onwerkelijk. Als de midzomernacht maar lang genoeg duurt, zullen ook de vogels zwijgen en de bloem sluiten.

 
 
     downloaden     lezen


         Matteüs 05 : 08 - Verloren onschuld

datum : 21 augustus 2016
volledige onderwerp : Matteüs 05 : 08

samenvatting :
Jezus spreekt een gelukwens uit aan het adres van hen die rein van hart zijn. Zulke mensen zijn er blijkbaar. Zoals er ook mensen zijn die verdrietig, zachtmoedig of barmhartig zijn en om die reden door Jezus zaliggesproken worden. Zou Hij jou dan ook kunnen feliciteren: “Gelukkig ben je, reine van hart, want je zult God zien”? Als niemand van ons zich dan aangesproken voelt, zijn wij dan wel echt verder gekomen dan zo’n oudtestamentische psalmdichter? Of zijn we de blijdschap en de zekerheid die hij had kwijtgeraakt?

 
 
     downloaden     lezen


         Matteüs 17 : 26b - Dan zijn de kinderen dus vrijgesteld

datum : 22 september 2019
volledige onderwerp : Matteüs 17 : 26b

samenvatting :
Als Jezus de kinderen centraal stelt, is dat dus niet alleen ontroerend, maar ook onthutsend. Het klinkt geweldig als Jezus zegt dat de kinderen vrijgesteld zijn van verplichtingen als het betalen van belasting. Maar om die vrijheid te kunnen beleven, moet je dus wel als een kind in het leven staan.

 
 
     downloaden     lezen


         Matteüs 25 : 1 - 13 - De schone en de slome slaapsters

datum : 15 november 2015
volledige onderwerp : Matteüs 25 : 1 - 13

samenvatting :
Waakzaam zijn betekent niet dat je altijd wakker moet blijven. Alsof je geen oog meer dicht zou kunnen doen, als je uitkijkt naar Jezus. Nee, alle tien meisjes begonnen te knikkebollen en sukkelden in slaap. Blijkbaar is daar niks mis mee. Toch zit er op de een of andere manier verschil tussen die tien meisjes. Het zijn niet allemaal schone slaapsters. Vijf van hen zijn slome slaapsters. Waar kun je dat nou aan zien?

 
 
     downloaden     lezen


         Matteüs 27 : 24 - 26 - De waanzin van Jezus' veroordeling (+ gesprekspunten)

datum : 25 maart 2018
volledige onderwerp : Matteüs 27 : 24 - 26

samenvatting :
Onbegrijpelijk. Verbijsterend. Waanzin. Die woorden komen bij je boven als je het verhaal van Matteüs op je in laat werken. Is het nu mijn taak om daar vanaf te doen? Ik zou kunnen zeggen dat dwars door deze onbegrijpelijk en verbijsterende gebeurtenissen heen God bezig was om zijn plan uit te voeren. Maar is wat hier gebeurt dan geen waanzin meer?

 
 
     downloaden     lezen


         Matteüs 27 : 45, 46 - Mijn God, mijn God, waarom? (Goede Vrijdag)

datum : 30 maart 2018
volledige onderwerp : Matteüs 27 : 45, 46

samenvatting :
Wij hoeven niet af te dalen in de afgrond waarin Jezus wegzonk toen het donker werd. Maar als ik Hem hoor schreeuwen: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?”, begint wel tot me door te dringen dat er helemaal niets vanzelfsprekends aan is dat God mij aanneemt om mij nooit weer te verlaten.

 
 
     downloaden     lezen


         Marcus 06 : 20 - Mooie preek, dominee!

datum : 16 februari 2014
volledige onderwerp : Marcus 06 : 20

samenvatting :
Maak je jezelf net als Herodes wijs dat je nog niet hoeft te kiezen, zolang je het evangelie graag hoort? Dat evangelie laat je toch ook niet koud? Je kent momenten dat het je echt wel raakt. “Ja, zo is het!” “Ja, zo moet het!” Je kunt dat gevoel niet vasthouden. Maar daarom kom je toch ook elke week weer in de kerk? Je wilt je juist graag laten bemoedigen. Je wilt je juist graag laten aanmoedigen. Want eerlijk is eerlijk, een goede preek mag je graag horen. Toch leidden die goede preken van Johannes niet tot de bekering van Herodes. Want hij bleef net zo lang een hoorder van het woord van God tot hij geen dader meer van het woord van God kon worden.

 
 
     downloaden     lezen


         Lucas 01 : 20 - Stille advent

datum : 1 december 2019
volledige onderwerp : Lucas 01 : 20

samenvatting :
Zacharias en Elisabet verwachtten hun zoon in stilte. Zou dat misschien de beste manier zijn om advent te houden? Als het kerstfeest aanbreekt mag de lofzang weer losbarsten: engelen, herders en wij, verbonden in het Gloria in excelsis. “Glorie aan God in de hoogste hemel en op aarde vrede, Hij heeft in mensen behagen” (GK 166). Maar dat loflied moet wel ontstaan uit de stille verwondering dat God geen God van woorden-woorden-woorden is, maar een God die zijn woord in vervulling laat gaan… door het mens te laten worden (Joh.1,14).

 
 
     downloaden     lezen


         Lucas 01 : 78, 79 - Het stekje van boven

datum : 22 december 2019
volledige onderwerp : Lucas 01 : 78, 79

samenvatting :
Waarom plant God op de boomstronk van deze oude wereld alleen maar een stekje van zijn nieuwe wereld? Dat is een heel moeilijke vraag. Ik kan er alleen maar op zeggen dat God blijkbaar zo niet werkt. Het contact met God is beneden verbroken en blijkbaar vindt God dat het dan ook beneden weer gelegd moet worden. Maar als geen mens dat kan, dan wordt Hij zelf die mens. Zo begint het herstel van deze geschonden wereld: als een telg aan de stam van David, als stekje van boven.

 
 
     downloaden     lezen


         Lucas 02 : 03 - 5 - Jezus' reis naar Betlehem

datum : 24 december 2015
volledige onderwerp : Lucas 02 : 03 - 5

samenvatting :
Het evangelie van Lucas is voor het grootste deel een reisverhaal. Al in hoofdstuk 9 gaat Jezus op weg naar Jeruzalem om zijn leven te geven als losgeld voor velen. Maar dat Hij daarvoor gekomen is, blijkt al voor zijn geboorte. Als keizer Augustus de hele wereld in beweging zet, bewegen niet alleen Jozef en Maria mee, maar beweegt ook het kindje in de schoot van Maria mee. De Heer is onze reisgenoot, zingen we in de paastijd, met een lied van Jaap Zijlstra, de dichter-dominee die in de afgelopen week overleed (LvK 73). Maar we mogen het al met kerst zingen. Want diep verborgen tussen allen die op weg gaan, gaat de Heer mee.

 
 
     downloaden     lezen


         Lucas 02 : 17 - 19 - Toen ze het kind zagen (Kerst)

datum : 25 december 2016
volledige onderwerp : Lucas 02 : 17 - 19

samenvatting :
Ze gingen haastig op weg en vonden Maria en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. En toen ze het zagen… Ze zágen het. Wat zagen ze? Een baby die in een trog lag. Niet meer? Niet meer. Dat is alles? Dat is alles. Och, als je toch zo eens kon kijken: alles zien als er niets te zien is. Toch leert het kerstevangelie je zo kijken. Je meende altijd dat je God moest herkennen aan alles wat zich onttrekt aan het gewone. Daarom herkende je Hem ook bijna nooit. En de keren dat je Hem misschien wél herkende, bleven keren dat je Hem misschíen wel herkende. Want was wat je overkwam wel bijzonder genoeg om een wonder te mogen heten? Maar omdat jij Gods aanwezigheid wilde zien in wat zich onttrekt aan het gewone leven, heb je niet gezien hoe Gods aanwezigheid zich juist voltrekt in het gewone leven. Hij is er niet pas als alles verandert. Hij is er al als alles nog hetzelfde blijft.

 
 
     downloaden     lezen


         Lucas 05 : 08 - Steek af naar de diepte

datum : 5 februari 2012
volledige onderwerp : Lucas 05 : 08

samenvatting :
De evangelist Johannes zegt: “Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt” (1,17). Een betere typering van wat Petrus hier overkomt, kan ik niet geven. Hij wordt hier ineens overstelpt met een overvloed waar hij bang van wordt. Jezus doet hier veel meer dan het kwaad van een slechte vangst goedmaken. De oplossing is vele malen groter dan het probleem. Kunt u zich voorstellen, dat Petrus, als hem zoiets overkomt, niet meer weet te zeggen dan: “Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens”? [ppt] Ineens voel je dat Jezus zoveel meer met jouw leven wil dan je zelf met je leven wilt. Maar trek je dat wel? Ben je niet veel te zwak om je in dit krachtenveld te bewegen? Ben je niet veel te slecht om zoveel goedheid te kunnen verdragen? Petrus’ net dreigde te scheuren. Maar in feite stond hij zelf op springen.

 
 
     downloaden     lezen


         Lucas 07 : 11 - 17 - Een diaconaal wonder

datum : 12 februari 2017
volledige onderwerp : Lucas 07 : 11 - 17

samenvatting :
Als wij zeggen: het hoort niet dat een moeder haar enige zoon naar het graf moet brengen dan is Jezus het met ons eens. Als Hij haar huilend achter de baar ziet lopen, wordt Hij met ontferming bewogen. Dat zij eerst haar man en nu haar enige zoon naar het graf moet brengen ervaart Hij als onrecht. Want die God die een vader is voor wezen en een beschermer voor weduwen, dat is Hij. Daarom hebben de mensen ook helemaal gelijk als ze zeggen: “God heeft zich om zijn volk bekommerd”. Ze herkennen Hem, als Hij een zoon aan zijn moeder teruggeeft. Dit is God! Zo is God!

 
 
     downloaden     lezen


         Lucas 07 : 47 - Liefdevolle zondaar of liefdeloze rechtvaardige

datum : 10 april 2016
volledige onderwerp : Lucas 07 : 47

samenvatting :
De vraag die Jezus niet alleen die Farizeeër maar ook ons stelt is dus: Op wie van die beide schuldenaars uit de gelijkenis lijk je nu het meest? Op die man die veel vergeven moest worden of op die man die weinig vergeven hoefde te worden. Het antwoord op die vraag kun je vinden in je eigen manier van leven. Straal je veel liefde uit, dan heb je blijkbaar veel vergeving ontvangen. Maar straal je weinig liefde uit, dan heb je blijkbaar weinig vergeving ontvangen.

 
 
     downloaden     lezen


         Lucas 10 : 29 - Wie is mijn naaste?

datum : 26 februari 2012
volledige onderwerp : Lucas 10 : 29

samenvatting :
Het verhaal van de barmhartige Samaritaan gaat niet over de vraag voor wie je nu precies wel en niet een naaste moet zijn. Die vraag kun je eindeloos over discussiëren, zolang je zelf niet om hulp staan te springen. Maar als je voor dood langs de weg ligt, valt er over die vraag niks te discussiëren. Je naaste, dat is hij die medelijden met je heeft, bij je neerknielt en je wonden verzorgt. De wetgeleerde weet ineens wel wie zijn naaste is, als hij zich moet verplaatsen in die man die daar voor dood langs de weg van Jeruzalem naar Jericho lag: “De man die medelijden met hem heeft getoond”.

 
 
     downloaden     lezen


         Lucas 10 : 5,6 - O waar wilt U heengaan? En kan ik U volgen?

datum : 24 maart 2019
volledige onderwerp : Lucas 10 : 5,6

samenvatting :
Ook al heeft Jezus dus alle macht van de wereld en alle liefde voor de wereld, Hij laat de vrede waar alleen Hij de beschikking over heeft uitdelen door anderen. Door de apostelen? Zeker, eerst door de apostelen. Maar in Lucas 10 trekt Jezus de kring al breder: zeventig volgelingen schakelt Hij in voor de boodschap: “Vrede voor dit huis”. Had Hij toen daarvoor een beroep op u kunnen doen? Kan Hij nu daarvoor een beroep op jou doen?

 
 
     downloaden     lezen


         Lucas 14 : 23 - Opgestaan, plaats vergaan?

datum : 24 september 2017
volledige onderwerp : Lucas 14 : 23

samenvatting :
Herken je iets van de verontschuldigingen van de mensen uit Jezus’ gelijkenis? Ze hebben allemaal dingen die niet kunnen wachten: een akker, vijf span ossen, een vrouw. Maar kan God dan wel wachten? Volgens mij zijn er best veel mensen – dus niet alleen jongeren! – die denken dat God inderdaad wel kan wachten. Hij is er immers altijd voor je? Zeker. Maar betekent dat dus dat Hij er voor je moet zijn als jij een keer tijd
hebt?

Deze preek vormt een tweeluik met de die over Openbaring 19 vers 9.

 
 
     downloaden     lezen


         Lucas 14 : 28 - 30 - Bouwen aan de Oldehove

datum : 7 april 2019
volledige onderwerp : Lucas 14 : 28 - 30

samenvatting :
Hoeveel mensen zouden er naar huis gegaan zijn toen Jezus net zoiets als Gideon zei? Want daar komt dat woord over het maken van een begroting voor je aan een groot bouwproject begint toch op neer? “Laat goed tot je doordringen wat het je kost als je mijn leerlingen wilt zijn. Als je het dan niet langer aandurft Mij te volgen, dan kun je nu beter naar huis gaan”. Maar veel spannender is de vraag hoeveel mensen er nu het liefst naar zouden huis gaan, als we Jezus dat vandaag horen zeggen. Bouwen

 
 
     downloaden     lezen


         Lucas 18 : 14a - Farizeeër in tollenaarskleren

datum : 6 oktober 2019
volledige onderwerp : Lucas 18 : 14a

samenvatting :
Het komt er zo op aan als het gaat over onze eeuwige vrijspraak. Want jezelf een tollenaar noemen en je tegelijkertijd torenhoog boven je naaste verheffen, ook nog eens in twijfel trekken of de Heere voor die ander wel net zo barmhartig en genadig zal zijn als voor jou, dat is nu je slechte en bedorven aard. Met het tollenaarsgebed op de lippen: “God, wees mij zondaar genadig”, blijf je een Farizeeër (Kohlbrugge)

 
 
     downloaden     lezen


         Lucas 19 : 26 - De winst van Jezus' vrede

datum : 14 april 2019
volledige onderwerp : Lucas 19 : 26

samenvatting :
Hoe kan dat, dat het bedrag dat de Heer je nalaat wel iets bij je uit móet werken, zodra je ermee bezig gaat? Zou het misschien daarvan komen dat Hij zelf dat bedrag is? Hij is geen dode schat, maar een levende schat. Niet jij hoeft Jezus levend te houden, Jezus zal jou levend maken. Het bijzondere is dat Jezus zó levend voor je wordt dat je niet kun wachten tot je Hem eindelijk zelf mag ontmoeten. Zo is het in elk geval wel bij die eerste beide dienaren uit de gelijkenis. Zij gaan aan de slag met het bedrag dat ze gekregen hebben, omdat ze uitzien naar het moment dat Hij in koninklijke luister terugkeert. Maar dat doet die derde dienaar dus niet.

 
 
     downloaden     lezen


         Lucas 24 : 12 - Opstaan in verwondering

datum : 1 april 2018
volledige onderwerp : Lucas 24 : 12

samenvatting :
Wij kunnen de opstanding van Jezus uit de dood niet vieren, als we ons niet verwonderen. Zo meteen gaan we net als Petrus weer neer huis. Maar laten we dat dan net als Petrus doen [ppt] vol verwondering over wat er gebeurd is. Stel jezelf daarom maar eens de vraag: Wat als Jezus nu eens wél is opgestaan?

 
 
     downloaden     lezen


         Lucas 24 : 50 - 53 - Zegenende hemelvaart

datum : 5 mei 2016
volledige onderwerp : Lucas 24 : 50 - 53

samenvatting :
Het beeld boven Rio de Janeiro is zo’n mooi beeld, omdat het geen beeld is van Jezus zoals Hij van ons heengegaan is, maar van Jezus zoals Hij bij ons gebleven is. Dit is Jezus voor overal en voor altijd. “Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd hij opgenomen in de hemel”. Er staat niet dat Hij de zegen uitsprak. Dat hoefde ook niet. Want Hij is de zegen van God in eigen persoon. En opgevaren naar de hemel, zal Hij alle dingen met zijn zegen vullen (Ef.4,10).

 
 
     downloaden     lezen


         Johannes 02 : 23 - 25 - Als Jezus jou niet vertrouwt (+ gesprekpunten)

datum : 5 februari 2017
volledige onderwerp : Johannes 02 : 23 - 25

samenvatting :
Juist omdat Jezus de mensen allemaal kende, had Hij geen vertrouwen in hen. Het pijnlijke is dat Jezus geen vertrouwen in de mensen heeft, als zij tot geloof in Hem komen. Hij vertrouwt het niet. Hij vertrouwt hén niet. Nog pijnlijker wordt het als je beseft dat ‘geloven’ en ‘vertrouwen’ in het Grieks hetzelfde woord is.
Zou je in het Nederlands ook hetzelfde woord gebruiken, dan kreeg je: “Veel mensen geloofden in Hem. Maar Hij geloofde niet in hen”. Zou dat kunnen? Dat je ervan overtuigd bent dat je in Jezus gelooft, maar dat Hij daar nog niet zo van overtuigd is?

In de download de gesprekspunten

 
 
     downloaden     lezen


         Johannes 06 : 16 - 21 - Alleen drenkelingen zien Hem

datum : 19 februari 2017
volledige onderwerp : Johannes 06 : 16 - 21

samenvatting :
Uit 'Suzanne' (van Leonard Cohan)

En Jezus was een zeeman,
toen Hij liep over het water.
En vanaf zijn houten toren
bleef Hij in het duister waken.
Hij wist: Iedereen is zeeman,
tot de zee je komt bevrijden.
Alleen drenkelingen zien Hem,
als ze voor hun leven strijden.
Maar de hemel ging pas open,
toen Hij zelf al was gebroken.
Verlaten, bijna menselijk,
zonk Hij weg onder jouw wijsheid als een steen.
En je wilt wel met Hem meegaan,
met Hem meegaan zonder vrees.
Misschien ga je Hem vertrouwen,
want Hij streelt jouw lichaam zachtjes met zijn Geest.


 
 
     downloaden     lezen


         Johannes 09 : 41 - Was u maar blind

datum : 26 maart 2017
volledige onderwerp : Johannes 09 : 41

samenvatting :
Als het tot je doordringt dat het doel van Jezus niet in de eerste plaats is om een blinde weer te laten zien, maar om zienden weer te laten zien, dan kun je best begrijpen dat die paar Farizeeërs tegen Jezus zeiden: “Wij zijn toch zeker niet blind?” Als dat de conclusie uit de genezing van de blindgeborene moet zijn, werpen ze die ver van zich. Toch antwoordt Jezus niet: “Jullie zijn wel degelijk blind”, maar: “Waren jullie maar blind, dan zou je zonder zonde zijn. Maar nu jullie zeggen: Wij kunnen zien, blijft je zonde”. Als je jezelf graag wilt wijsmaken dat je helemaal niet blind bent, laat Jezus dat dus maar zo. Je moet je wel realiseren dat Hij je dan niet kan genezen. Maar waar moet Hij je ook van genezen als je helemaal niet blind bent?

 
 
     downloaden     lezen


         Johannes 16 : 22 - 24 - Leven in Jezus' naam (voor zondag Jubilate)

datum : 11 mei 2014
volledige onderwerp : Johannes 16 : 22 - 24

samenvatting :
Ik heb al eens eerder over deze tekst gepreekt. Niet op zondag Jubilate, maar op een zondag waarop ik een Irakese vrouw mocht dopen die zich van de islam tot Jezus bekeerd had. Als je haar zou vragen waar die woorden van Jezus nu op sloegen: op Goede Vrijdag en Pasen of op Hemelvaart en Pinksteren, zou ze daar alleen maar van in de war raken. Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren: wist zij veel. Zij wist alleen dat ze zo blij was en een vreugde kende die niemand haar kon afnemen, omdat Jezus in haar leven was gekomen. Voor haar was dat woord van Jezus geen tekst die nog wel wat uitleg nodig had. Voor haar was het levende werkelijkheid.

 
 
     downloaden     lezen


         Johannes 19 : 23, 24 - Christus op de koude steen

datum : 19 april 2019
volledige onderwerp : Johannes 19 : 23, 24

samenvatting :
Niemand wilde een schilderij maken waarmee Christus onteerd zou worden. Op schilderijen draagt Hij daarom altijd nog een lendendoek. Zou de schilder die weglaten, dan zou Hij Jezus te schande maken. Terwijl Hij in werkelijkheid wel zo te schande hing. Maar dat realiseerde ik me pas toen ik dat beeld zag van Christus op de koude steen. Toen schaamde ik me niet voor mijn Heer, maar ik schaamde me over mezelf. Want Hij onderging die schande voor mij.

 
 
     downloaden     lezen


         Johannes 20 : 16 - Als de Opgestane je bij je naam noemt

datum : 21 april 2019
volledige onderwerp : Johannes 20 : 16

samenvatting :
Jezus verschijnt Maria met een verheerlijkt lichaam. Het is dezelfde Jezus die Maria gekend heeft, en niemand anders. Maar het is wel dezelfde Jezus anders. En slechts zijn woord roept herkenning op: “Maria!” Net als het Engels, maakt het Grieks geen onderscheid tussen ‘u’ en ‘jij’. Maar als Jezus, in plaats van dat afstandelijke ‘mevrouw’, Maria bij haar meisjesnaam noemt, is het of Maria weer iemand is om ‘jij’ tegen te zeggen. Hier wordt werkelijkheid wat Jezus eerder zei in het verhaal over de goede herder: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven, ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven” (Joh.10,27.28).

 
 
     downloaden     lezen


         Handelingen 01 : 14 - Jezus en de cloud (Hemelvaart)

datum : 30 mei 2019
volledige onderwerp : Handelingen 01 : 14

samenvatting :
Zijn je bestanden onbereikbaar geworden als ze niet meer op je eigen computer staan, maar ergens in de cloud? Nee, ze zijn juist overal bereikbaar, waar je ook bent. Je hoeft alleen maar in te loggen om erbij te kunnen. Dat zie ik de apostelen doen, als ze terugkeren uit naar Jeruzalem en naar de bovenzaal gaan waar ze verblijf hielden: “Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed”.

 
 
     downloaden     lezen


         Handelingen 10 : 40, 41 - De algemene begraafplaats 'Jezus leeft'

datum : 16 april 2017
volledige onderwerp : Handelingen 10 : 40, 41

samenvatting :
Jezus leeft, ook als de wereld nog steeds vol is van alles dat het tegendeel lijkt te beweren. Laat je door al dat lijden en al dat sterven dan niet afleiden. Richt je op Hem die als enige dood gewéést is en leeft tot in alle eeuwigheden. Hij stierf voor jou. Hij leeft voor jou. Blijf daarom tegen de verdrukking in uitzien naar Hem, wiens vrede eens de hele aarde zal vervullen.

 
 
     downloaden     lezen


         1 Korintiërs 11 : 29 - 'Het lichaam onderscheiden'

datum : 9 september 2012
volledige onderwerp : 1 Korintiërs 11 : 29

samenvatting :
Om het lichaam van de Heer te kunnen onderscheiden, moeten we de maaltijd van de Heer en de maaltijden van de gemeente van elkaar losmaken. Maar wat blijft er dan over? Een rest van wat eens een complete maaltijd: een klein stukje brood en een klein slokje wijk. En zelfs dat beetje brood en dat beetje wijn zijn het lichaam en bloed van de Heer niet. Het is net of je een ui afpelt. Als je maar lang genoeg doorpelt, blijkt er in het hart van die ui een gat te zitten. Blijf je zo ook bij de viering van het avondmaal niet met lege handen zitten?

 
 
     downloaden     lezen


         1 Korintiërs 12 : 31 - Samen verder in de liefde (+ gesprekpunten)

datum : 12 mei 2019
volledige onderwerp : 1 Korintiërs 12 : 31

samenvatting :
De liefde waar Paulus het over heeft is veel meer dan een prettig gevoel. Natuurlijk, vlinders in je buik kunnen ook een teken van liefde zijn. Maar het zou onzin zijn om te bewerken dat de liefde weg is als die vlinders weg zijn. Verliefdheid wordt pas liefde als je samen door de diepte gegaan bent. Want wat zegt de apostel van de liefde? “Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze”.

 
 
     downloaden     lezen


         2 Korintiërs 05 : 6 - 9 - Heimwee naar de Heer

datum : 30 oktober 2016
volledige onderwerp : 2 Korintiërs 05 : 6 - 9

samenvatting :
Als je zucht op de rug van broeder ezel, voel de Geest van broeder Jezus dan met je mee zuchten. Ja, laat het zo mogen zijn dat de Geest niet alleen met jou mee zucht, maar dat jij ook met de Geest mee zucht. Laat je heimwee naar wat was omzetten in heimwee naar wat komt. Je hoeft niet bang te zijn dat er niets van je overblijft. Want zelfs als je je lichaam hier op aarde moet achterlaten, heb je al een gebouw in de hemel, een eeuwig huis.

 
 
     downloaden     lezen


         2 Korintiërs 07 : 01 - Dit is mijn verlangen

datum : 3 november 2019
volledige onderwerp : 2 Korintiërs 07 : 01

samenvatting :
Wat God wil: bij ons wonen, dat wil ik ook: met Hem leven. Dan stempelt zijn aanwezigheid mijn leven. Geen dingen meer waar God niet in kan delen. Wat ik ook doe, Hij moet erbij kunnen zijn.

 
 
     downloaden     lezen


         Galaten 5 : 17 - Uit vrije wil

datum : 6 augustus 2017
volledige onderwerp : Galaten 5 : 17

samenvatting :
Hoe vrij denk je eigenlijk dat je bent bij de keuzes die je maakt? Besef je wel dat hele leven zich afspeelt in het spanningsveld van de geest van de wereld en de Geest van God?
Er wordt aan je getrokken en je beweegt mee. Ook als je zelf het idee hebt dat je helemaal nog geen keuze hebt gemaakt. Wat dat betreft zou je de kracht die het vlees op je uitoefent kunnen vergelijken met de zwaartekracht. Je kunt er niet voor kiezen of je je door die kracht naar beneden zult laten trekken of niet. Je wordt er onweerstaanbaar door aangetrokken, of je je daar nu van bewust bent of niet.

 
 
     downloaden     lezen


         Galaten 5 : 18 - 23 - Zacht fruit

datum : 13 augustus 2017
volledige onderwerp : Galaten 5 : 18 - 23

samenvatting :
De werken van het vlees hebben voordeel: ze zijn direct herkenbaar. Paulus zegt: Het is bekend wat onze eigen wil allemaal in ons teweeg brengt. Dat geldt zo niet voor de vruchten van de Geest. Die zijn wel herkenbaar, maar niet direct. Vruchten moeten immers rijpen. Wat zijn ze tijdens dat proces kwetsbaar. Er hoeft in april maar 1 nacht vorst overheen te gaan of er groeien geen vruchten aan de appelboom en geen bloemen aan de blauweregen.
Maar ook al komt de vrucht van de Geest niet zo snel aan het licht als de werken van het vlees, ze komen toch wel degelijk aan het licht. Je hoeft er niet eens gelovig voor te zijn om ze te herkennen. Want iemand bij wie deze vrucht te zien is, dat is een mooi mens.

 
 
     downloaden     lezen


         Galaten 6 : 10 - De lange adem van de Geest

datum : 27 augustus 2017
volledige onderwerp : Galaten 6 : 10

samenvatting :
“Laten we dus, zolang we de tijd hebben…” Hou zou jij die zin afmaken? Zou je ook zeggen: “Laat ik, zolang ik de tijd heb, voor iedereen het goede doen”? Spoort dat met jouw plannen voor het nieuwe seizoen?

 
 
     downloaden     lezen


         Galaten 6 : 3, 4 - Wie denkt dat hij iets is...

datum : 20 augustus 2017
volledige onderwerp : Galaten 6 : 3, 4

samenvatting :
Net als voor de Here Jezus zijn voor de apostel Paulus de verhouding tot God en de verhouding tot de naaste niet twee dingen, maar één ding. Voor hem is het ondenkbaar dat je je tegenover je naaste heel wat voelt, als je toch weet dat alles waar je goed in bent een gave van God is.
Dat is de lading van die woorden: “Wie denkt dat hij iets is, terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf”. Want het antwoord op de vraag wie je bent en wat je kunt is alleen te vinden in de relatie met God. Hoe kun je in de relatie met je naaste dan heel iemand anders zijn?

 
 
     downloaden     lezen


         Filippenzen 03 : 12 - 16 - Samen verder

datum : 9 september 2018
volledige onderwerp : Filippenzen 03 : 12 - 16

samenvatting :
Eens speelde Schalke 04 een voetbalwedstrijd tegen Hansa Rostock. Schalke kwam op een 1-0 achterstand, maar wist toch nog de gelijkmaker te scoren. Vanuit de dug-out gaf de trainer aan dat zijn spelers moesten proberen die stand maar vast te houden. Maar vanuit het doel schreeuwde Jens Lehmann, de keeper van Schalke: [ppt] “Wir wollen gewinnen!”, wij willen winnen! Het was of het hele team door die kreet wakker werd. Iedereen zette nog een tandje bij, zodat de wedstrijd uiteindelijk door Schalke gewonnen werd met 2-1.
Die herinnering kwam bij me boven toen ik de woorden van Paulus las: “Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft”. Het roept het beeld op van een gelovige die niet tevreden is als hij niet verliest, maar pas tevreden is als hij wint.

 
 
     downloaden     lezen


         Kolossenzen 4 : 5, 6 - Wees Obaja / Elia

datum : 16 juni 2019
volledige onderwerp : Kolossenzen 4 : 5, 6

samenvatting :
Preek n.a.v. een vraag van jongeren, die steeds meer het gevoel krijgen dat ze op school of het werk de enigen zijn die nog geloven. Of ik daar in een preek eens iets over wilde zeggen. Bij dezen dus!

 
 
     downloaden     lezen


         2 Timoteüs 02 : 11b - 13 - Kleine catechismus voor oudjaar

datum : 31 december 2019
volledige onderwerp : 2 Timoteüs 02 : 11b - 13

samenvatting :
“Als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet”. Het lijkt net of Paulus daarmee de vorige zin weer op lossen schroeven zet: dat Jezus ons zal verloochenen, als wij Hem verloochenen. Om consequent te zijn, had Paulus moeten schrijven: als wij Hem ontrouw zijn, zal Hij ons ook ontrouw zijn. Maar dat schrijft hij dus niet. Het lijkt een breinbreker. Want hoe kan ons Christus verloochenen als wij Hem verloochenen, en ons tegelijk trouw blijven, als wij Hem ontrouw worden? Dat kan toch niet allebei waar zijn?

 
 
     downloaden     lezen


         Titus 1 : 15 - Vrome praat, dirty mind

datum : 28 januari 2018
volledige onderwerp : Titus 1 : 15

samenvatting :
“Voor wie rein zijn, is alles rein; maar voor wie bezoedeld en ongelovig zijn, is niets rein, want zowel hun verstand als hun geweten is bezoedeld”. De apostel beschrijft hier een mechanisme dat we allemaal wel kennen. Bijvoorbeeld bij iemand van wie wij zeggen dat hij een dirty mind heeft. Het bijzondere is alleen dat Paulus het niet heeft over mensen met vieze praatjes, maar over mensen met vrome praatjes.

 
 
     downloaden     lezen


         Hebreeën 09 : 27, 28 - Eén keer en nooit weer

datum : 23 april 2017
volledige onderwerp : Hebreeën 09 : 27, 28

samenvatting :
De dood en de opstanding van Jezus Christus zijn heilsfeiten omdat ze daarna nooit weer plaatsgevonden hebben. Ze vallen in de categorie ‘één keer en nooit weer’, omdat ze ook niet herhaald hóeven te worden. Jezus’ werk op aarde is áf. Zó is het volmaakt. Er hoeft niets meer aan toegevoegd te worden.

Eén keer en nooit weer
1. Ons leven
2. Jezus’ dood
3. God oordeel.


 
 
     downloaden     lezen


         Hebreeën 11 : 35 - Bijbel zonder achterkaft

datum : 2 september 2018
volledige onderwerp : Hebreeën 11 : 35

samenvatting :
“Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan… omdat God voor ons iets beters had voorzien, en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken”.
Ik vind dat dus een verbijsterende zin. Want hoezo is de Bijbel van kaft tot kaft Gods woord? Er zit helemaal geen kaft aan de achterkant van de Bijbel. Zonder het verhaal over ons geloof blijft het verhaal over het geloof van alle bijbelheiligen uit het oude en nieuwe testament onaf. Dan ga je met heel andere ogen naar de wonderverhalen in de Bijbel kijken.


 
 
     downloaden     lezen


         Jakobus 01 : 17 - Dank aan de Vader van de lichten (Dankdag)

datum : 6 november 2019
volledige onderwerp : Jakobus 01 : 17

samenvatting :
In het afgelopen jaar hebben we niet alleen hoeven gelóven dat God onveranderlijk van ons houdt; we hebben het ook mogen ervaren. Want de goede gaven en de volmaakte geschenken waar Jakobus het over heeft, die waren er toch wel degelijk. “Elke goede gave, elk volmaakt geschenk”, het zijn zulke grote woorden dat we ze misschien liever vermijden. Want wat is nu echt goed en wat is nu echt volmaakt? Toch is Jakobus wat minder zuinig met die grote woorden. Want hij verbaast zich niet over het kwade dat er is, maar over het goede dat er is.

 
 
     downloaden     lezen


         Jakobus 03 : 18 - De crisis der jeugd (bij 75 jaar Vrijmaking)

datum : 17 november 2019
volledige onderwerp : Jakobus 03 : 18

samenvatting :
Wat werd er een strijd gevoerd in de vroege christelijke kerk. Hoe is dat toch mogelijk, als je het geloof in Jezus Christus met elkaar mag delen? Als kinderen van dezelfde Vader in de hemel mag je broer en zus van elkaar zijn. Maar in plaats daarvan lijkt de kerk wel een gezin waarin alleen maar ruzie is.
Toch is dat een verschijnsel dat zich de eeuwen door heeft voorgedaan in jonge kerken. Neem alleen onze vrijgemaakt-gereformeerde kerken...

 
 
     downloaden     lezen


         Openbaring 12 : 10-12 - Vre-he-de op aarde (zondag na kerst)

datum : 30 december 2018
volledige onderwerp : Openbaring 12 : 10-12

samenvatting :
Alle twijfels waarmee de duivel je onderuit wil halen blijven op aarde. Ze bereiken de hemel niet. Jij gaat misschien aan jezelf twijfelen, maar God gaat niet aan jou twijfelen. Dat is de kern van die lofzang die in de hemel aangeheven wordt als de duivel op aarde gesmeten wordt: “Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Wánt de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht”.

 
 
     downloaden     lezen


         Openbaring 19 : 9 - Gelukkig met een trouwkaart

datum : 8 oktober 2017
volledige onderwerp : Openbaring 19 : 9

samenvatting :
In zijn boek laat Johannes ons even door zijn verrekijker meekijken. Maar als hij zijn kijker richt op de verste verte, krijgt hij niet iets te zien, maar iets te horen. Onze tekst is immers geen stukje video, maar een stukje audio: “Schrijf op: Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd”. Misschien vind je het nog wel jammer ook dat je op het hoogtepunt van dit visioen geen beelden te zien, maar woorden te horen krijgt. Misschien dacht Johannes dat zelf ook wel, want diezelfde stem vervolgt: “Wat God hier zegt, is betrouwbaar”.

Deze preek vormt een tweeluik met die over Lucas 14 vers 23, maar kan ook op los gelezen worden.

 
 
     downloaden     lezen


         Openbaring 22 : 13 - Van A - via M - tot Z (oudjaar)

datum : 31 december 2018
volledige onderwerp : Openbaring 22 : 13

samenvatting :
Alleen door het geloof in Jezus Christus krijg je deel aan God die aan het begin en het eind van alle dingen staat. Maar wanneer je, net als het goddeloze Babel, vooral in jezelf gelooft, heeft je leven basis en heeft je leven geen toekomst. Je woont in het land van die toren die nooit afkwam, omdat God voor spraakverwarring stichtte. Je grote daden betekenen niets. Je grote woorden slaan nergens op.

 
 
     downloaden     lezen