Predikant

preken(vrije stof)
preken(catechismus)

Musicus

cv
concertagenda
cds
Composities
Diversen
Contact
Predikant > Preken (catechismus)

         Zondag 01 - Van wie ben je d'r één?

datum : 26 oktober 2003
volledige onderwerp : Zondag 01

samenvatting :
“Gij zijt gekocht en betaald”, zegt de apostel Paulus de Catechismus voor, in het gedeelte dat we uit zijn eerste brief aan de Korintiërs gelezen hebben. Hij schrijft dat in een stuk over huwelijk en echtscheiding. Wat heeft dat met elkaar te maken? Het feit dat je getrouwd bent, het feit dat je nog niet getrouwd bent, het feit dat je niet meer getrouwd bent èn het feit dat je gekocht en betaald bent?

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 01 - Menselijke leer en goddelijke troost

datum : 15 mei 2011
volledige onderwerp : Zondag 01

samenvatting :
Wat een wijsheid spreekt er dan uit onze Catechismus, als die zijn overzicht van de ware leer laat voorafgaan door de belijdenis van de enige troost. Want de leer blijft menselijk, maar de troost is goddelijk. Toch mogen mensen van die goddelijke troost getuigen. Want God troost niet met lege woorden. Zijn woord is vlees en bloed geworden in Jezus Christus (Joh.1,14). Je hoeft je troost niet te vinden in woorden, ook niet als ze waar zijn, maar bij Hem die alle troost in eigen persoon is.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 02 - Als Jezus je aankijkt

datum : 15 december 2013
volledige onderwerp : Zondag 02

samenvatting :
Wij moeten niet eerst onze ellende maar eens grondig leren kennen, voor we erop mogen rekenen dat we verlost kunnen worden. Zo wordt zondag 2 uitgelegd in allerlei gereformeerde gemeenten. Pas als je kapotgeslagen bent door de hamer van de wet, mag je er misschien op hopen dat Christus je wil verlossen. Maar zo is het niet. Denk je liever eens in dat Christus je liefdevol aankijkt op het moment dat jij hem verloochent met je gedachten, je woorden of je daden. Dan voel je je pas ellendig.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 04 - Grijze Christus voor grijze christenen?

datum : 9 februari 2014
volledige onderwerp : Zondag 04

samenvatting :
Zondag 4 bepaalt ons erbij dat ons gebrek aan liefde voor God en de mensen om ons heen niet alleen door Christus aangevuld moet worden, maar ook door Christus verzoend moet worden. Blijf dus maar heel dicht bij Hem. Dan kun je door je goede daden niet gered worden en door je slechte daden niet verloren gaan.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 04 - Alsof wij Adam waren!

datum : 13 december 2009
volledige onderwerp : Zondag 04

samenvatting :
. Job zegt: God, als u dan toch mijn verderf zoekt, waarom hebt u mij dan niet al voor mijn geboorte gedood? Dat is een absurde vraag. Job wil God in zijn eigen consequenties drijven. Laat God de mens van de aardbodem uitroeien, als Hij hem dan zonodig moet straffen. Dan hoor je God als het ware denken: “Meen je dat nou? Zou je dat echt willen? Dat Ik je dan maar bij voorbaat verdelg? Zou het ook niet zo kunnen zijn dat als Ik mensen ondanks hun zonde laat leven, dat Ik dat wil: dat mensen niet sterven, maar leven? En zou het ook niet zo kunnen zijn, dat als Ik de mens zo geschapen heb áls Ik hem geschapen heb, dat Ik zó’n mens wil: een mens die echt voor Mij moet kiezen? En zou het ook zo kunnen zijn, dat als Ik nog steeds van de mens vraag dat hij voor Mij kiest, dat Ik Mij er niet bij neer wens te leggen als de mens niet voor Mij kiest? Zou dat misschien ook kunnen?”

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 05 & 06 - Ik ben ook een maar een mens?

datum : 7 augustus 2011
volledige onderwerp : Zondag 05 & 06

samenvatting :
Mensen beroepen zich op het feit dat ze ook maar mensen zijn in de hoop dat de ander sympathie, medelijden met je krijgt en zijn hand over zijn hart strijkt. Nog wat scherper geformuleerd: de uitspraak: “ik ben ook maar een mens”, wordt in gebracht als een grond voor vergeving. “Reken het mij dat niet aan dat ik zei wat ik zei en deed wat ik deed. Ik ben immers ook maar een mens?” Kun je met dit excuus nu bij God aankomen?

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 06 - Echt mens, want echt God

datum : 10 januari 2010
volledige onderwerp : Zondag 06

samenvatting :
Je kunt zondag 6 vergelijken met het Bijbelboek Hooglied. Niet omdat zondag 6 net zo erotisch zou zijn, maar omdat zondag 6 net zo nutteloos is. Je hebt er niks aan om te begrijpen wie Jezus is. En toch, hou je wel echt van Jezus als het je niet interesseert waarom hij nou echt mens en echt God moest zijn? Ook al stamelt de Catechismus uiteindelijk maar wat, als we alleen dat al van hem willen leren: stamelen om het wonder dat Jezus in eigen persoon is, dan zijn we al een heel eind.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 07 - Geloven als een heer die knecht werd

datum : 14 augustus 2011
volledige onderwerp : Zondag 07

samenvatting :
Jezus zegt: “Ik verzeker jullie, bij niemand in Israël heb ik zo’n groot geloof gevonden als bij deze heidense hoofdman”. Deze man is de eerste die verwoordt hoe de verhoudingen in het Koninkrijk der hemelen werkelijk liggen. In dat Koninkrijk stappen dames en heren van hun voetstuk, om zich te laten dienen door een Heer die voor hen van zijn voetstuk komt. Als je die stap niet wilt maken, kan Jezus niet bij je komen. Hij steekt je zijn hand toe vanuit de diepte, maar je staat nog hoog.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 08 - God = liefde (over de Drie-eenheid)

datum : 7 november 2010
volledige onderwerp : Zondag 08

samenvatting :
De leer van de Drie-eenheid is niet een ingewikkeld maken van de eenvoudige belijdenis van de eenvoudigheid van God (dat de HERE één is). In de leer van de Drie-eenheid leren we juist God kennen als een God die wezenlijk liefde is. Zijn eenheid bestaat in zijn liefde. Hij is één, want Hij is liefde. Hij is één, want Hij is drie.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 09 - Het evangelie staat in de sterren.

datum : 9 juli 2006
volledige onderwerp : Zondag 09

samenvatting :
Zou niet tegen alle sterrenwachters gezegd moeten worden wat die beide engelen tegen de apostelen zeiden die Jezus nastaarden toen Hij ten hemel voer: “Wat staat gij daar en ziet op naar de hemel?” (Hnd.1,11) Blijkbaar niet. Anders had de Here niet gezegd: “Heft uw ogen omhoog en ziet”. Blijkbaar staat het evangelie al in de sterren geschreven.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 10 - Als het kruis het hoogst is

datum : 14 maart 2004
volledige onderwerp : Zondag 10

samenvatting :
Op 11 maart 2004 vond er in Madrid een verwoestend aanslag plaats, waarbij 200 mensen omkwamen en 1400 gewond raakten. Twee dagen daarna stond er een cartoon in de Volkskrant van Jos Collignon. Er stond slechts een scorebord op, dat uitrees boven zwarte rookwolken. Op dat scorebord stond de stand: “Allah – God : 2 – 0”. Daar heb ik lang naar gekeken. Ik denk er nog steeds over na. Tot in deze preek.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 10 - De HEER zal erin voorzien

datum : 28 april 2013
volledige onderwerp : Zondag 10

samenvatting :
Zondag 10 is een gevaarlijke belijdenis in de mond van mensen die niet weten waar ze over praten. En het is een onuitputtelijke troost voor mensen die wel weten waar ze over praten. De belijdenis van zondag 10, dat is de belijdenis van Abraham tegenover zijn zoon Isaak, toen die hem vroeg: “Vader, we hebben vuur en hout, maar waar is het lam voor het offer?’ Toen antwoordde Abraham: ‘God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen”. De Heer zal erin voorzien, dat is een belijdenis in een ondoorzichtige wereld, over God die ons begrip te boven gaat.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 12 - Waarom Jezus de Christus is.

datum : 10 september 2006
volledige onderwerp : Zondag 12

samenvatting :
Als wij antwoord geven op de vraag waarom wij christen genoemd worden moet dan ook de naam van Jezus Christus vallen. Maar zou u die naam ook in de mond nemen als u de vraag gesteld werd: waarom wordt u, word jij een christen genoemd? Als gevraagd wordt: Wat is nou typisch voor een christelijke levensstijl, dan zal zijn naam moeten vallen. Ja, sterker nog, een christelijke levensstijl moet de stijl van Jezus Christus vertonen. Hij moet herkenbaar zijn in zijn volgelingen. In ons moet iets van Hem zichtbaar worden.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 12 - 'Die Nazoreeër': De Messias!

datum : 27 juli 2014
volledige onderwerp : Zondag 12

samenvatting :
Wat is er in onze levens nog terug te zien van Jezus Christus, de Nazoreeër? Je zou zeggen: Gelukkig niet zoveel als in de levens van christenen in Irak. Ik zeg dat ook. Maar als ik me niet vergis gaan we ook de spot die christenen in ons land ten deel valt maar liever uit de weg. We zijn er eerder trots op als ongelovigen tegen ons zeggen: “Goh, dat jullie dat ook mogen”.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 13 - God uit God, Licht uit Licht

datum : 14 maart 2010
volledige onderwerp : Zondag 13

samenvatting :
De Koran spreekt van het licht dat God is als een barmhartig licht. Maar Mohammed heeft niet begrepen waarom dat zo waar is. Want Hij ontkent dat God een Zoon heeft en dat Jezus aan het kruis gestorven is. God is te groot om een Zoon te hebben en Jezus is te groot om aan een kruis te sterven. Maar welk licht ziet hij dan nog schijnen uit die nis waarin een lamp is en van die lamp die in een glas is? Dat licht kan niet meer doen dan de dingen zo te laten zien als ze zijn. Dat maakt dat licht juist zo onbarmhartig. Want de dingen zijn vaak niet zoals ze zouden moeten zijn, omdat wij niet zijn zoals we zouden moeten zijn. Maar het licht dat God in Jezus Christus ontsteekt brengt werkelijk verlichting.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 13 - Niet langer boven je stand leven

datum : 14 mei 2017
volledige onderwerp : Zondag 13

samenvatting :
“God heeft ons er van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest worden van talloze broeders en zusters”. Als dat bijbelwoord nog door je hoeft speelt, ga je zondag 13 met heel andere ogen lezen. Zeker, Christus is de eniggeboren Zoon van God, omdat Hij alleen de eeuwige en natuurlijke Zoon van God is. Maar het is van eeuwigheid al Gods bedoeling geweest dat die eniggeborene de eerstgeborene zou zijn van talloze broers en zusters. Dat woord ‘eniggeboren’ is dus niet exclusief bedoeld. Het sluit ons niet uit, maar juist in. Want het was altijd al Gods bedoeling ons als zijn kinderen aan te nemen. Wij zouden mogen delen in de liefde die er al van eeuwigheid in God is tussen Vader en Zoon.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 15 - Het kruis in de polder.

datum : 27 juni 2004
volledige onderwerp : Zondag 15

samenvatting :
Kun je Jezus ontmoeten in de natuur, zoals je God ontmoet in de natuur? Als je daar ‘nee’ op moet zeggen, heb je dan God wel echt ontmoet? Jezus zegt zelf: “Niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”. Op zijn minst betekent dat dat de godservaring die je in de natuur opdoet een heel beperkte godservaring is. Omdat het een crisisloze ervaring is. Als je God echt kent, in Jezus Christus, dan gaat het schuren en knagen in je ziel.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 16 - Zonder Jezus blijf je nergens

datum : 14 december 2008
volledige onderwerp : Zondag 16

samenvatting :
Zonder Christus waren wij nergens meer, en zo is het nog steeds. Zonder Christus ben je nergens als je sterft. En nergens, dat is de hel. Nergens¬huizen. Geen plek, maar nergens plek. Je bidt, maar je wordt niet gegeven. Je zoekt, maar je vindt niet. Je klopt, maar je wordt niet opengedaan (vgl. Mt. 7,7). Wie de hel een plaats, een plek noemt, ergens in het heelal, geeft de hel teveel eer. Dan zou je nog ergens thuis zijn, ook al is dat thuis een dolhuis. Dan zou er nog iets van lotsverbondenheid der verdoemden zijn, iets van gemeenschap. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Want dat is juist de hel, alleen zijn, nergens zijn. Dat was Jezus, alleen. Daar was Jezus, nergens.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 18 - Hemelvaart en liturgie

datum : 16 november 2014
volledige onderwerp : Zondag 18

samenvatting :
Richt je niet langer op wat voorbijgaat, maar richt je voortaan op Hem die blijft. Dat is de conclusie die Paulus voor ons leven trekt uit de heerlijkheid van Jezus Christus. Als Hij de werkelijkheid van alle dingen bepaalt, houd je dan niet langer bezig met dingen die allang achterhaald zijn. De apostel werkt dat vooral uit voor vormen van godsdienst die achterhaald zijn.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 18 - Hij is hier wél, want Hij is opgevaren

datum : 6 april 2008
volledige onderwerp : Zondag 18

samenvatting :
"Hij is hier niet", "hier", d.w.z.: in het graf. Maar je zou ook kunnen zeggen: "Hij is hier niet", "hier", d.w.z.: hier op aarde. Zoals de Catechismus zegt in Zondag 18: "Naar zijn menselijke natuur is Hij niet meer op de aarde", want "Christus is voor de ogen van zijn discipelen van de aarde naar de hemel opgenomen". Wij leven niet alleen na Pasen, wij leven ook na Hemelvaart. Als ik vragen mag: "Went dat, dat Jezus hier niet meer is?" Nee toch? Ik mag tenminste hopen, dat u er niet zo aan gewend bent dat Hij hier niet meer is, dat u Hem ontwend bent. Een kerk die aan Jezus' afwezigheid gewend is, een kerk die niet onwennig is van Jezus' afwezigheid, die Hem niet mist, die zit ook niet meer op Hem te wachten. Door zijn hemelvaart houdt Jezus de spanning van Pasen erin.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 19 - Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven

datum : 21 januari 2007
volledige onderwerp : Zondag 19

samenvatting :
Eén van de songs van Tom Waits heet Georgia Lee. Het gaat over een zwart meisje van twaalf jaar, dat gevonden is bij de oprit van een snelweg. Na misbruikt en vermoord te zijn, is ze als oud vuil gedumpt onder een boom. Het refrein van het lied dat Tom Waits ter nagedachtenis van dit zwarte meisje geschreven heeft snijdt je door de ziel:

Why wasn’t God watching?
Why wasn’t God listening?
Why wasn’t God there for
Georgia Lee?

Waarom keek God niet?
Waarom luisterde God niet?
Waarom was God er niet
voor Georgia Lee?

Als de cd afgelopen is en weer van voren af aan zal beginnen, zetten ik hem vaak toch maar af. Is dat wel waar: dat God niet keek, niet luisterde, er niet was voor Georgia Lee en haar lotgenootjes? God greep niet in. Dat is waar. Maar of Hij dus ook niet keek, niet luisterde, er niet was? Moet je niet zeggen dat Hij er wél geweest zijn, omdat Hij wél keek en wél luisterde? Ja, waarschijnlijk wel. Maar hoe dan? Ook al gaat die cd soms uit, hij gaat ook weer aan. Want de vraag blijft.


 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 20 - Meer Jezus voor jou

datum : 7 december 2014
volledige onderwerp : Zondag 20

samenvatting :
Nog altijd maken christenen de fout dat groei in geloof hetzelfde zou zijn als groei in actie. Maar ondertussen zijn de activiteiten die dan ontplooid worden een symptoom van geestelijke onrust. Wat je bij Jezus niet meer kunt vinden, zoek je bij meer doen aan je geloof, meer doen voor je naaste, meer doen in de kerkdienst. Meer – doen – meer – doen – meer. Dan trap je in dezelfde valkuil als de Galaten. Want groeien in geloof is niet meer jij voor Jezus, maar meer Jezus voor jou. De Geest maakt jou niet groter voor Jezus. De Geest maakt Jezus groter voor jou.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 21 - De kerk als kathedraal van de liefde

datum : 9 november 2008
volledige onderwerp : Zondag 21

samenvatting :
Wat gelooft u van de kerk:

“De kerk is de kathedraal van de liefde. Daarom kan een mens alleen maar lyrisch zijn over de kerk” (A.A. van Ruler),

of:

“In het thema kerk komen alle frustraties van hele, halve, kwart en gepasseerde christenen samen, kerk is een knooppunt van weerzin tegen het christelijk geloof geworden” (H.M. Kuitert)?

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 22 - Er viel een stilte in de hemel van ongeveer een half uur

datum : 27 juni 2010
volledige onderwerp : Zondag 22

samenvatting :
Een heidense filosoof heeft “eeuwigheid” eens gedefinieerd als: het volledig gelijktijdige en volmaakte bezit van een onbegrensd leven . God geniet daardoor alles wat er maar te genieten valt in één keer. Hij kan niet naar iets verlangen, omdat Hij het al bezit. Zodra wij de gedachte toelaten dat dat ook onze toekomst zou zijn, wordt het heel moeilijk er nog naar te verlangen. We zijn dan immers op weg naar een toekomst waarin er niets meer te verlangen is. Maar is dat niet dodelijk saai? Want ook al is het leven híer een leven dat zich ontwikkelt langs de lijnen opgaan, blinken en verzinken, het is wel een leven dat zich ontwíkkelt. Maar is een leven dat niet meer opgaat en niet meer verzinkt, maar alleen nog maar blinkt, geen leven dat tot stilstand gekomen is? Stilstand is toch achteruitgang? Ben je dan eigenlijk niet levend dood?

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 22 - Nirwana of bamihapjes

datum : 21 december 2014
volledige onderwerp : Zondag 22

samenvatting :
Eeuwig leven, niet alleen voor mijn ziel, maar ook voor mijn lichaam. Juist daarin onderscheidt het ware geloof zich van valse godsdienstigheid. Want heel veel mensen op deze wereld geloven wel in een leven na dit leven. Maar in dat eeuwige leven deelt over het algemeen alleen hun geest. Die vindt de eeuwige rust. Hindoe’s noemen dat het Nirwana. Wat dat betreft had Paul de Leeuw meer van het eeuwige leven begrepen, toen hij vroeg of daar ook bamihapjes waren. Want eeuwig leven is geen eeuwig zweven, maar eeuwig leven is eeuwig mens zijn. Mens met God in alles. Mens met God voor altijd.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 23 - Gereformeerd? Ja, graag! (2)

datum : 18 januari 2015
volledige onderwerp : Zondag 23

samenvatting :
Juist omdat Bartimeüs zeker weet dat Jezus van Nazaret de beloofde Verlosser is, vliegt hij op Hem af. Kiest Bartimeüs daarmee voor Jezus? Ik denk dat Bartimeüs dat een hele rare vraag zou vinden? Valt er dan wat te kiezen als je blind en arm en naakt bent (vgl. Opb.3,17) en de Verlosser die God beloofd heeft komt bij je langs? Dan heb je toch maar één keuze? Als de donder naar Jezus!

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 24 - Gereformeerd? Ja, graag! (1)

datum : 11 januari 2015
volledige onderwerp : Zondag 24

samenvatting :
“Als Christus de zonden van velen heeft weggenomen, dan hoef ik slechts zonden te hebben om bij die velen te horen” (Kohlbrügge). Dat is nu het evangelie van redding door genade alléén. Als je verlost wilt worden, moet je niet met je goede daden naar Christus toe, maar met je slechte daden. Want God heeft zijn Zoon niet naar de aarde gezonden om je goede daden te belonen, maar om je slechte daden te vergeven.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 25 - De sacramenten: ongeloofwaardig, ongastvrij, onmisbaar

datum : 24 juni 2007
volledige onderwerp : Zondag 25

samenvatting :
Iemand schreef eens: “(De sacramenten) doen niet meer waar ze voor zijn ingesteld, ze spreken niet meer aan, binden niet meer samen en maken niet meer medeplichtig. () Het (sacrament) stamt uit een leefwereld die de onze niet meer is, op geen enkele manier zelfs, en raakt ons daarom gevoelsmatig niet meer. Ja, als we verschrikkelijk ons best doen, wil het nog wel lukken, maar de vanzelfsprekendheid waarmee de rituele beeldtaal de emotionele laag van ons bestaan bedoelde te bereiken, is eraf”.
Toch vindt Christus zelf die sacramenten onmisbaar, anders had Hij ze niet niet ingesteld. Hij zegt ergens: “Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat” (Lc.16,10). Of weet Hij beter dan wie van ons ook dat die sacramenten zo gering niet zijn? Verraad onverschilligheid voor de levenstekens die Jezus geeft misschien onverschilligheid voor het de zaak waar ze voor staan? Dat zou ons niet moeten verbazen.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 26 - De doop door besprenging spreekt krachtige taal

datum : 12 september 2010
volledige onderwerp : Zondag 26

samenvatting :
1. onrein, onrein, onrein!
2. kind, kind, kind!
3. heilig, heilig, heilig!


 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 26 en 27 - Verbondsmatig, dus missionair

datum : 1 juli 2007
volledige onderwerp : Zondag 26 en 27

samenvatting :
U hebt vast wel eens gezien hoe in een vaas met bloemen het soms net lijkt of de stelen van die bloemen in het water niet door lijken te lopen, maar te verspringen. Door het water heen lijken de dingen anders. Zo is het ook met het doopwater. Onze zonden krijgen ineens geen vervolg meer. Maar als ze in het doopwater toch welig blijken te tieren, gooit God met de vaas ook de bloemen weg.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 27 - De kinderdoop: "In Israël ingelijfd..."

datum : 26 september 1999
volledige onderwerp : Zondag 27

samenvatting :
Ik wil het vanmiddag eens proberen met een in dit verband nogal ongebruikelijk schriftgedeelte: Rom.9-11, een gedeelte dat in eerste instantie helemaal niet over de doop lijkt te gaan. Dat lijkt mij ook een interessante keuze, omdat dit schriftgedeelte veel baptisten na aan het hart ligt. Het gaat daarin immers over de toekomst van Israël. M.i. kan wie Rom.9-11 serieus neemt ook niet om de kinderdoop heen.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 27 - En Ismaël dan?

datum : 19 september 2010
volledige onderwerp : Zondag 27

samenvatting :
“En Ismaël dan?” Want Ismaël was evengoed als Isaak besneden. Toen God tegen Abraham die woorden sprak die nog steeds in het formulier voor de kinderdoop aangehaald worden: “Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen” (Gen.17,7), besneed Abraham nog diezelfde dag ook zijn zoon Ismaël (Gen.17,23). Toch lazen we net in Genesis 21 dat Abraham de slavin Hagar en haar zoon Ismaël weg moest sturen. “Want”, zei God, “alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nageslacht”.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 28 & 29 - Sacrament voor grote kinderen

datum : 4 januari 2009
volledige onderwerp : Zondag 28 & 29

samenvatting :
Als Jezus de kinderen in het midden plaatst is dat maar niet om de volwassenen te vertederen: “Moet je eens zien hoeveel Jezus van kleine kinderen houdt”. Jezus, de kindervriend. Nee, dan waarschuwt Hij de volwassenen: Als jullie je niet bekeren en worden als de kinderen zullen júllie het zeker níet binnengaan”. Jezus zegt dus niet: “De kinderen horen er óók bij”, maar Hij zegt: “Als jullie niet worden als de kinderen horen jullie er zeker níet bij”. Dit ontroerende tafereeltje is dus zo ontroerend niet. Het draait weliswaar om de kinderen, maar het gaat over volwassenen, die van hun voetstuk gehaald worden.
De aanstoot van dat, op het eerste gezicht zo zoetsappige verhaal over Jezus die de kinderen zegent is voor ons niet minder dan de discipelen. Dan denk ik niet alleen aan mensen die het eigenlijk maar niks vinden dat er in de kerk wat wat meer aandacht aan de minderen gegeven wordt. Die aanstoot geldt ons allen. Jezus’ onderwijs komt immers hier op neer, dat onze kinderen óns moeten opvoeden, en niet wij hen. Doopleden leren belijdende leden avondmaal vieren.


 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 28 - 30 - Gods aanwezigheid en onze afwezigheid (schets)

datum : 26 september 2010
volledige onderwerp : Zondag 28 - 30

samenvatting :
In de zondagen 28 - 30 gaat het om de werkelijke aanwezigheid van Christus. Het tempelvisioen van Ezechiël bepaalt ons erbij dat Jezus Christus en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid de oostelijke buitenpoort is gesloten. Niet brood en wijn moeten veranderen, wij moeten veranderen: we mogen niet door dezelfde poort naar buiten als we naar binnen gegaan zijn. Niet voor Christus, maar voor ons is er een tijd om aan tafel te gaan en er is een tijd om van tafel te gaan. Tot Hij niet alleen met ons is, alle dagen, maar ook wij met Hem.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 28 - 30 - Brood dat geen brood meer is

datum : 12 november 2017
volledige onderwerp : Zondag 28 - 30

samenvatting :
De roomse leer dat bij het avondmaal brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus veranderen, is niet altijd goed begrepen. Want volgens hen verandert niet de gestalte, maar het wezen van brood en wijn. Die verandering is daarom ook niet met de zintuigen, maar slechts in het geloof waar te nemen. Zo gaat het in het geloof vaker. Ook als in armoede, ziekte of eenzaamheid de gestalte van de dingen niet verandert, verandert het wezen van de dingen door Gods werkelijke tegenwoordigheid.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 29 & 30 - Eeen feest dat verlegen maakt

datum : 11 januari 2009
volledige onderwerp : Zondag 29 & 30

samenvatting :
De kern van deze preek zal zijn dat het eigen is aan het avondmaal om vragen te blijven oproepen. Omdat het een teken is bij het evangelie van Jezus, de gekruisigde Christus. Dat evangelie is vanaf het begin velen een aanstoot en een dwaasheid geweest (1Kor.1,24). Als een gekruisigde Christus de tegenstellingen hoog laat oplopen, dan zeker de viering van de kruisdood van Christus. Dat kan niet anders.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 31 - Vrij blijven is niet vrijblijvend

datum : 30 september 2007
volledige onderwerp : Zondag 31

samenvatting :
De Catechismusziet voor de kerk slechts de taak om in de prediking de goede weg aan te wijzen en in de tucht de verkeerde weg af te wijzen. Maar laten zowel de kerk als haar leden de bediening van het woord en de uitoefening van de tucht dan wel serieus nemen. Want de vrijheid die Christus ons geeft is niet vrijblijvend. Zoals de apostel Paulus zegt in het gelezen bijbelgedeelte: “Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid nu niet om uw eigen verlangens te bevredigen. Want wie dat wel doen, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God” (5,13.21).

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 32 - Geen fatsoenlijk, maar een heilig leven

datum : 14 oktober 2007
volledige onderwerp : Zondag 32

samenvatting :
Dat een onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, oplichter, of een dergelijke zondaar, het koninkrijk van God niet beërven zal, betekent niet dat het koninkrijk van God er dús is voor fatsoenlijke burgers. Want niet zij die een fatsóenlijk leven leiden, maar zij die een héilig leven leiden zullen het binnengaan. Zo stond het in Hebreeën 12 vers 14: “Streef ernaar een heilig leven te leiden; wie dat niet doet zal de Heer niet zien”.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 33 - Op weg gaan met je hand aan je oor

datum : 24 oktober 2010
volledige onderwerp : Zondag 33

samenvatting :
Jezus’ maatschappij is een hoorschappij: je gaat op weg met je hand aan je oor. Want alleen in de wisselwerking van doen en horen, horen en doen wordt je herboren tot die nieuwe mens die zich niet alleen bevrijdt weet, maar ook bevrijdt voelt van de slavernij van de zonde.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 34 - God is groot! Allah Akbar?

datum : 15 maart 2009
volledige onderwerp : Zondag 34

samenvatting :
In vraag & antwoord 94 wordt de naam van Jezus Christus nergens genoemd. Dat is toch wel een gemis. Want Jezus zelf zegt: “Wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren” (Mt.11,27). De apostel Johannes zegt het zijn meester na in zijn eerste brief: “Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader” (1Joh.2,23). Het is dan ook onmogelijk te spreken van de enige ware God zonder zijn Zoon te noemen. De Catechismus doet dat wel. Het gevolg is dat een moslim antwoord 94 zonder problemen na kan zeggen. Zo’n zin: “dat ik met alle ootmoed en geduld mij aan Hem alleen onderwerp” zal hem zelfs bijzonder aanspreken. Want ‘islam’ betekent letterlijk: onderwerping.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 35 - Wees stil voor het aangezicht van God!

datum : 14 november 2010
volledige onderwerp : Zondag 35

samenvatting :
Wie van u stelt zich tot doel om zó met elkaar over Gods woord in gesprek te gaan, dat iedereen er stil van is? Want dat is het doel van Bijbelstudie: niet dat iedereen zijn mening geeft, maar dat iedereen voelt hoe belachelijk zijn meningen zijn in het licht van Gods woord. Zelfs als je de raadsels waarvoor God je stelt in alleen al zo’n hoofdstuk uit het boekje Habakuk niet op kunt lossen, dan nog blijft het een hoofdstuk waar je stil van wordt. Maar als je dat nog nooit geweest bent: stil voor God, dan zul je ook nooit van een hoorder een dader van het woord worden.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 35 - Levende verkondiging en dood geloof

datum : 28 juli 2019
volledige onderwerp : Zondag 35

samenvatting :
Iedereen zegt: Wat preekt die man bijzonder.
Geloof het niet, men heeft je bij de poot.
Want wat je zegt, dat doet hun echt geen donder.
In de praktijk is hun geloof morsdood.

(naar Fedde Schurer)

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 36 - Wees stil en noem de naam van de HEER niet.

datum : 2 december 2007
volledige onderwerp : Zondag 36

samenvatting :
Maar al te vaak is wat vroeger uitgegeven werd voor een gebod van God een menselijke traditie gebleken. Door onze, misschien best goede, mening te verwarren met het gebod van God, heeft de kerk intussen wel latere kerkverlaters de naam van God doen lasteren (vgl. 2Sam.12,14; Rom.2,24; 1Tim.6,1) en zelf het gebod van God uitgehold. Veel zogenaamd principiële taal heeft vaak dezelfde diepgang als Keesje met de Bochel uit Bartje. Keesje mocht van zijn analfabete moeder niet roken en kreeg geen zakgeld van haar. Daarom las hij haar uit de Bijbel voor over de twaalf verspieders die optrokken naar Jericho: “En ze rookten en ze smookten, en ze trokken op naar Jericho, en ze kregen zoveel zakgeld als ze maar wilden”.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 37 - Eed en sacrament

datum : 21 november 2010
volledige onderwerp : Zondag 37

samenvatting :
Goed beschouwd gaat het bij de vraag of je als christen de naam van God wel aan mag roepen bij het doen van een belofte of het afleggen van een getuigenis om het punt of je gelooft of God alleen in verband gebracht mag worden met de gouden straten van het hemelse Jeruzalem of ook met het aardse slijk van het laag-bij-de-grondse Den Ham. Is Hij werkelijk onze Immanuël, God-met-ons, of is Hij dat niet? Is Hij een God die vuile handen durft te maken, of wast Hij zijn handen in onschuld? Is Hij een God van zondaars of een God van vromen?
Als ik het zo scherp stel begint u misschien aan te voelen dat de doperse weigering om een eed te zweren wel degelijk iets te maken heeft met de weigering om een kind te laten dopen. Een God die niks te maken heeft met een wereld die in het boze ligt heeft ook niks te maken met kinderen die in zonde ontvangen en geboren zijn.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 38 - Heimwee naar de sabbat

datum : 10 maart 2013
volledige onderwerp : Zondag 38

samenvatting :
Christenen leven, net zo goed als de joden, de dag van de Heer tegemoet. En God roept ons, net zo goed als de joden, op, om alvast op die dag vooruit te grijpen, door kleine dagen van de Heer te beleggen, als voorproefjes van de grote dag van de Heer. In de brief aan de Hebreeën wordt dan ook een verband gelegd tussen die kleine dagen en die grote dag van de Heer. Want daar staat geschreven: “Laten we, in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u dé dag (van zijn komst) ziet naderen” (Hebr.10,25).

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 38 - Wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen?

datum : 28 november 2010
volledige onderwerp : Zondag 38

samenvatting :
Het vierde gebod legt ons geen twee kerkdiensten op, maar het legt ons volledige rust op. Want God weet dat mensen van nature workaholics zijn, slaven van hun werken. Hij moet ons als het ware bij ons werk wegslaan. Want we willen zo graag presteren, voor onszelf zorgen, onszelf redden. En dat leert God zijn volk met het sabbatsgebod nogal drastisch af.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 38 - Door ont-moeting tot ontmoeting

datum : 25 augustus 2019
volledige onderwerp : Zondag 38

samenvatting :
“Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt”. Je zou dus zeggen: dat is iets dat wíj moeten doen, één dag van de week apart zetten voor God. Maar door dat te doen worden we herinnerd aan God die ons voor zichzelf apart gezet heeft om zijn kinderen te mogen zijn. De ont-moeting van ons werk op aarde moet dus leiden tot de ontmoeting met onze Vader in de hemel. We treden in de tegenwoordigheid van Hem die ons dag aan dag draagt.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 39 - Kind zijn en blijven

datum : 24 maart 2013
volledige onderwerp : Zondag 39

samenvatting :
Psalm 131 verklapt het geheim achter het vijfde gebod. Hoe bewijs je je vader en je moeder nu eer, liefde en trouw? Door je vader te laten zijn wat hij is: je vader, en door je moeder te laten zijn wat zij is: je moeder. Je hoeft niet alles te begrijpen om met vertrouwen in het leven te staan. Het is juist fijn dat je een vader en een moeder hebt die meer weten dan jij. Het is doet juist goed van hen mee te krijgen dat het echt wel goed komt.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 40 - Het evangelie van oog om oog, tand om tand

datum : 9 januari 2011
volledige onderwerp : Zondag 40

samenvatting :
“God haat geweld en wie geweld bemint”, zongen we met Ps.11. Als er iets blijkt uit het zesde gebod, “pleeg geen moord”, dan dit wel. Het geweld van mensen die anderen kapot maken, God haat het. Het is Hem een gruwel. Met een bijbelse uitdrukking: “Kwaad in de ogen des HEREN”. En dat mag ons tot troost zijn als we beschadigd zijn door agressie van anderen, of verbijsterd zijn over het geweld dat heerst op aarde. Om een Catechismusverklaring te citeren op het zesde gebod: “Met eindelooze verlichting zeggen wij: o, dus zoo wil God het n i e t! Nee, zoo wil Hij het niet” (J. Koopmans).

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 41 - Boer zoekt trouw

datum : 16 januari 2011
volledige onderwerp : Zondag 41

samenvatting :
Uit 'Boer zoekt vrouw': Boerin Annemarie doet een kennismakingsspel met Johannes, Harrie en Adriaan. Ze is benieuwd hoe haar mannen denken over trouwen of samenwonen. Zelfs wil ze, als het wat wordt met één van de drie, eerst gaan samenwonen en dan eventueel pas trouwen. Want als je gelijk gaat trouwen, “dan heb je alle ongemakken ook van elkaar. Trouwen, dan zit je gelijk… Dat is toch iets officieels. Dat doet je niet zomaar effe”. Dat laatste heeft Annemarie gelijk in: trouwen, dat doet je niet zomaar effe. Maar waarom doe je dat niet zomaar effe? “Dan heb je alle ongemakken ook van elkaar. Dan zit je gelijk…” Dan zit je gelijk… wat? Volgens mij bedoelt Annemarie: Dan zit je gelijk aan elkaar vast.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 41 - De HERE een gruwel

datum : 29 november 2018
volledige onderwerp : Zondag 41

samenvatting :
Als je moeite hebt met relaties tussen twee mensen van hetzelfde geslacht, moet je je dus niet beroepen op Leviticus 20 vers 13. Daar doe je homostellen onrecht mee. Alsof hun liefde voor elkaar en hun trouw aan elkaar vergeleken zou moeten worden met de smeerlapperij die in Leviticus 20 veroordeeld wordt. Er bestaat smerigheid onder homo’s. Als ik op die parkeerplaats boven Ommen twee lege auto’s tegen de bosrand zie staan, huiver ik. Zoals ik ook huiver van de smeerlapperij waarmee hetero’s zich voor de computer verontreinigen. Beide soorten smeerlapperij vallen nog steeds onder het oordeel van Leviticus 20. Maar niet alle vormen van homoseksualiteit zijn per definitie smerig, zoals ook niet alle vormen van heteroseksualiteit per definitie zuiver zijn. Ik ken zelf in elk geval homostellen die in de liefdevolle manier waarop ze met elkaar omgaan heterostellen tot voorbeeld zouden kunnen zijn. Dat maakt verlegen en dat is als heel wat. Want het is beter maar te zwijgen, dan een oordeel te vellen dat niet zo bijbels is als je altijd dacht.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 42 - Niet mijn en dijn, maar ik en jij

datum : 28 juni 2009
volledige onderwerp : Zondag 42

samenvatting :
In zijn eerste brief aan Timoteüs noemt Paulus een aantal voorbeelden van zonden tegen de tien geboden. Bij het achtste gebod noemt hij als voorbeeld: “slavenhandelaars” (1Tim.1,10). In de oude vertaling stond er nog “zielverkopers”. Dat klonk zo exotisch, dat je je er niks bij kon voorstellen. De Statenvertaling sprak echter al onomwonden van “mensendieven”.
Het is belangrijk om te weten dat het achtste gebod ook dit betekent. Ja, dat het dat misschien wel in de eerste plaats betekent. Want dan begrijpen we dat het in dit gebod niet gaat om de dingen van de naaste, maar om de naaste zelf. Op de tweede tafel van de tien geboden staat wat wij aan onze naaste verplicht zijn, zegt de Catechismus in vraag en antwoord 93. Dat moeten we ook bij de lezing van het achtste gebod onthouden. Het gaat in dit gebod niet ineens over mijn en dijn, maar nog steeds over ik en jij. Anders gezegd: in het koninkrijk der hemelen is een minister van economische zaken meteen ook minister van sociale zaken. God wil de dingen blijkbaar niet zakelijk bekijken. Bij Hem wordt het meteen persoonlijk.


 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 42 - Steel niet, want je bent rijk

datum : 23 januari 2011
volledige onderwerp : Zondag 42

samenvatting :
Niet de dood relativeert ons bezit, maar het leven. Wie erfgenaam is van het eeuwige leven maakt zich niet zo druk om nu zijn zakken te vullen. Die maakt zich er ook niet zo druk om dat zijn laatste jas straks geen zakken heeft. “Alles is immers van u”, heeft de Here tegen hem gezegd. Dan leef je je leven als Abraham, die van de Here de opdracht kreeg: “Kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en breedte, want aan jou zal ik het geven” (Gen.13,17). Dan is het niet zo’n ramp nog even als vreemdeling en bijwoner door het leven te moeten gaan.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 43 - Hej 't al eheurd?

datum : 30 januari 2011
volledige onderwerp : Zondag 43

samenvatting :
Of je nu twittert of kwettert, in beide gevallen wil je gehoord wórden. Die behoefte zit heel diep bij ons mensen. Ook in de kerk lijkt het soms belangrijker gehoord te worden dan te horen. Maar wie wordt er gevoed door jouw woorden? Wie wordt er bemoedigd door jouw meningen? Misschien heb je wel heel veel volgers. Misschien heb je wel heel veel medestanders. Maar kun je je voorstellen dat je je eigen volger bent? Kun je je indenken dat het woord dat die ander moet horen het woord is dat je zelf zo nodig hebt? Al die woorden die mensen de wereld in slingeren zijn ze leeg, omdat de schrijvers ervan wel sprekers zijn, maar geen hoorders. Om spreker te kunnen zijn, moet je eerst hoorder zijn. Niet tegen een ander, maar tegen jezelf moet je kunnen zeggen: “Hej ’t al eheurd?”

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 43 - De waarheid is zacht

datum : 9 augustus 2015
volledige onderwerp : Zondag 43

samenvatting :
In het negende gebod gaat het niet over waarheid van de foto, maar over de waarheid van het schilderij. Het gaat niet om wat ‘op zich’ waar is, maar om wat in de relatie tot je naaste waar is. Is wat je tegen hem wilt zeggen heilzaam? Wordt hij er beter van?

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 44 - Het gevoeligste gebod

datum : 2 maart 2008
volledige onderwerp : Zondag 44

samenvatting :
In een wereld, waarin we allemaal achter idealen aanjagen die we niet bereiken, spreekt God zijn bevrijdende gebod: Zet je zinnen niet op het huis, de vrouw, de werktuigen (rund), de vervoermiddelen (ezel) van je naaste. Hou daar toch mee op, om je eigen waarde altijd af te meten aan een ander. Wijs niet langer met één vinger naar de ander, misschien kun je dan ook ophouden met vier vingers naar jezelf te wijzen. Open je vijf vingers naar God toe.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 45 - Bidden met Jezus

datum : 30 maart 2008
volledige onderwerp : Zondag 45

samenvatting :
Stel uzelf eens de vraag of uw vrije gebeden nog wel enige overeenkomst vertonen met het gebed waarin Jezus u voorgaat. Zijn de dingen waar Hij voor bidt ook de dingen waar u voor bidt? Hunkert u naar dezelfde dingen als Jezus? Staan Gods naam, Gods rijk, Gods wil bij u net zo hoog in het vaandel als bij Jezus? Zijn de dingen die u voor uw lichaam en uw ziel nodig denkt te hebben ook de dingen die Jezus voor zijn lichaam en zijn ziel nodig wist te hebben? “Heer, leer ook ons bidden”. Want hoe zul je spreken met je Vader, als je een andere taal spreekt dan zijn Zoon?

(bij deze preek is een powerpointpresentatie voor handen)


 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 45 - Bidt u wel?

datum : 13 februari 2011
volledige onderwerp : Zondag 45

samenvatting :
Ik wandelde, ik wandelde alleen,
ik wandelde en sprak tot den Heer:
Hij sprak en ik hoorde, en Hij hoorde en ik sprak,
en ‘k wandelde en ‘k sprak tot den Heer.

Een heel eenvoudig gedichtje van Guido Gezelle. Zo eenvoudig dat het niet eens rijmt. Maar zo stelde God Zich de omgang met ons voor. Zo is Hij Zich de omgang met ons blijven voorstellen. Want ook na de zondeval horen we keer op keer de belofte: “Ik zal in jullie midden wonen en wandelen. Ik zal jullie God zijn en jullie zullen mijn volk zijn” (Lev.26,12; 1Kor.6,16). God gaf zelfs zijn eigen Zoon om die ongecompliceerde omgang weer mogelijk te maken.


 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 48 - De kerk: voorhoede en voorbede van het Koninkrijk

datum : 13 maart 2011
volledige onderwerp : Zondag 48

samenvatting :
Jezus verwachtte het koninkrijk, maar wat kwam was de kerk? Nee. Jezus belóófde het Koninkrijk. En de kerk dan? Die mag zijn: “een nieuwe lente, een nieuw geluid”. Een nieuwe lente in haar daden, een nieuw geluid in haar gebeden. Maar eens komt de grote zomer.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 50 - Bidden om een bonus

datum : 11 oktober 2009
volledige onderwerp : Zondag 50

samenvatting :
De zuurdesem van de Farizeeën kan ook ons geloof in Jezus verzuren. Dan zijn we diep in ons hart helemaal niet blij met Hem. Want waar we zo’n behoefte aan hadden, dat geeft Hij niet.
Als u bij uzelf merkt dat ook uw geloof is aangetast door het virus van de Farizeeën, roep uzelf dan tot de orde door weer eens heel bewust de vierde bede van het Onzevader te bidden: “Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben”. Daarmee maak je de dingen die je voor je leven op aarde nodig hebt weer tot bijzaak. Sterker nog: het brood wat wij nodig hebben wordt een bonus. Dat valt in de categorie: “het andere dat ons bovendien geschonken wordt”, als we eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid zoeken (Mt.6,33).


 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 51 - ...gelijk ook wij vergeven

datum : 18 oktober 2009
volledige onderwerp : Zondag 51

samenvatting :
“Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren”. Wie het waagt dit gebed in de mond te nemen, is blijkbaar van mening dat God nog wel wat van ons kan leren. Hij kan nog een voorbeeld aan ons nemen. Zoals wij vergeven onze schuldenaren, zo moet ook God ons onze schulden vergeven. Alsof wij toonbeelden van vergevings-gezindheid waren.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 51 - Nu heeft het oude leven afgedaan!

datum : 17 april 2011
volledige onderwerp : Zondag 51

samenvatting :
Het is diep treurig als niet alleen buitenstaanders, maar ook binnenstaanders van de gereformeerde leer niet meer onthouden hebben dan dat de allerheiligsten in dit leven slechts een klein begin van gehoorzaamheid hebben, omdat ze van Paulus niet meer onthouden hebben dan dat ook hij zich maar een ellendig mens voelde. Want ook al hoort de bede om vergeving van zonde bij het normale christelijke leven, de zonde zelf hoort niet bij het normale christelijke leven. Wie meent dat dat wel zo is, die moet niet evangelisch worden, maar die moet eindelijk gereformeerd worden.

 
 
     downloaden     lezen


         Zondag 52 - De lachende derde

datum : 8 november 2009
volledige onderwerp : Zondag 52

samenvatting :
“We moeten ervoor oppassen dat Satan ons niet gebruikt: zijn plannen kennen we maar al te goed”. Hoe kan dat nou, als je nauwelijks weet wie hij is? Omdat je, anders dan in God, niet in de duivel hoeft te geloven om te kunnen zeggen dat hij er is. We voelen op de één of ander manier wel aan dat er achter onze wereld nog een wereld schuilgaat, die Jakobus in zijn brief “een wereld van onrecht” noemt (3,6). Want ook al woont het kwade in ons eigen hart, het kwaad is meer dan de optelsom van alle kwaad dat in de harten van de mensen woont. Daarvoor is het kwaad in deze wereld te groot. Het is een eigen leven gaan leiden. Het openbaart zich niet alleen in wat mensen elkaar aandoen, maar ook in wat mensen aangedaan wordt. Dat is niet menselijk meer, maar duivels.

 
 
     downloaden     lezen