Predikant

preken(vrije stof)
preken(catechismus)

Musicus

cv
concertagenda
cds
Composities
Diversen
Contact
Predikant > Preek lezen > Gods aanwezigheid en onze afwezigheid (schets)
titel : Gods aanwezigheid en onze afwezigheid (schets)
datum : 26 september 2010
volledige onderwerp : Zondag 28 - 30
Download deze preek.

Preekschets bij HC zondag 28-30 (Den Ham, 26-9-10)

Ps.76:1,2,3
L Eze.44,1-3; 46,1-10
Ps.48:3,4
T HC zondag 28-30 (v&a 76,78,81,82)
Gez.179a
Ps.147:1,4,5 (na collecte)

De 3 zondagen over het HA in 1x.
Kan, omdat de vragen van toen bij het HA niet meer de vragen van nu zijn (bijv. vraag 78: worden brood en wijn veranderd in het eigen lichaam en bloed van Christus)?). Maar het antwoord (nee) heeft ons nog steeds iets te zeggen, omdat het wel degelijk antwoord geeft op vragen die wij wél stellen.
Daarom niet er niet overheen vliegen, maar dwarsdoorsnede, a.d.h.v. 3 v&a’s: 76, 78, 81,82.
Zo essentie HA op het spoor.

Gods aanwezigheid en onze afwezigheid
1. Christus’ gang naar het avondmaal
2. Onze gang van het avondmaal

1.
Ondanks antw.78 (nee), in antw.76 lofzang op gemeenschap met Christus.
Geref. leer doet niet onder voor RK leer: Xp is werkelijk aanwezig (reële presentie).

Vgl. NGB art. 35: “Toch vergissen wij ons niet,
als we zeggen dat wat door ons gegeten en gedronken wordt,
het eigen en natuurlijke lichaam en het eigen bloed van Xp is”.

Wij lezen die belijdenis met vervreemding. Zo ook antw.76, als we het in dit verband lezen.
Laten we dat nu eens niet doen. Los van HA roept antw.76 prachtig beeld op.
Ontleend aan het lied van Adam, Gen.2,23.
Eenheid m/v toegepast op eenheid Christus/kerk.

Toch hoort u nog steeds waarschijnlijk liever is over aanwezigheid van God.
Niet: is Xp aanwezig, maar: is God aanwezig? (reële presentie)

Ez.40-48! Tempel die nooit gebouwd is en nooit gebouwd wordt (Opb.21,22).
Dit visioen zweeft boven de geschiedenis (vgl. schilderij op ezel naast vrouw op stoel).
Vergelijken: overeenkomsten en verschillen.

43,7: ‘Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon, de plaats waar ik mijn voeten zet. Hier zal ik voorgoed blijven wonen te midden van de Israëlieten’.
Met terugwerkende kracht zijn 40-42 verschrikkelijke hoofdstukken: lege tempel. [ppt]

Onze ervaring: je kunt zijn aanwezigheid niet praktiseren.

Evangelie van de oostelijke buitenpoort (zie ppt):
“Deze poort moet gesloten blijven. Hij mag niet geopend worden en niemand mag erdoor naar binnen, want de HERE, de God van Israël, is erdoor naar binnen gegaan”.
 Voor God geen weg terug.
Niet Maria altijd maagd, maar Jezus altijd mens.
In de mens Jezus Christus voor altijd verbonden met God.
Daarbij bepaalt ons het HA.
Dat wonder geschiedt niet in de veranderlijkheid van brood en wijn (antw.78),
maar in de onveranderlijkheid van Jezus Christus (Hebr.13,8).
Het gebeurt niet bij het HA (zo NGB?), maar het is gebeurd in Xp.

Daarom [ppt] godslamp (bij tabernakel!) mooier symbool dan bel (bij consecratie).

2.
Maar het gaat wel allemaal buiten ons om. Jezus onbereikbaar aanwezig?
Wij mogen te gast zijn bij Hem (Hij niet bij ons).

Eze.46,9: “Wie door de noordpoort binnenkomt moet door de zuidpoort naar buiten gaan en wie door de zuidpoort naar binnenkomt moet door de noordpoort naar buiten gaan. Niemand mag terugkeren door de poort waardoor hij binnenkwam, iedereen moet door de tegenoverliggende poort naar buitengaan”. (zie ppt)

Choreografie van het HA:
voor jou, net zo min als voor de Here, een weg terug is. Nadat je gegeten hebt van het offer dat Christus gebracht heeft voor jouw zonden, mag je niet tot die zonden terugkeren. Als je echt gelooft dat je ze om Christus’ wil achter je mocht laten, dan moet je nu ook een nieuwe koers inslaan.

v&a 81: Voor wie het HA ingesteld?

Niet het brood moet veranderen, wij moeten veranderen.
Anders poort gesloten: v&a 82 (sleutels van het hemelrijk)

Zie, Ik ben met u, alle dagen…

Maar voor ons is er een tijd om aan tafel te gaan en er is een tijd om van tafel te gaan. Je mag niet blijven zitten. Omdat je moet blijven aangaan: elke sabbat en nieuwemaansdag (46,1).
Gods dagelijkse aanwezigheid ín de tempel sloot een wekelijkse gang van zijn volk náár die tempel blijkbaar niet uit. Dat God met je is, betekent blijkbaar niet dat je Hem niet meer hoeft te zoeken. Dat God niet woont in de kerk – net zo min als in de tempel – sluit blijkbaar niet uit dat je Hem daar toch moet zoeken. Hij laat Zich vinden in woord en brood en wijn.

… tot aan de voltooiing van deze wereld.

Opb.21,22 vv.:

22 Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam. 23 De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. 24 De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. 25 De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn.

Amen.