Predikant

preken(vrije stof)
preken(catechismus)

Musicus

cv
concertagenda
cds
Composities
Diversen
Contact
Predikant > Preek downloaden > Niet mijn en dijn, maar ik en jij
titel : Niet mijn en dijn, maar ik en jij
datum : 28 juni 2009
volledige onderwerp : Zondag 42
samenvatting :
In zijn eerste brief aan Timoteüs noemt Paulus een aantal voorbeelden van zonden tegen de tien geboden. Bij het achtste gebod noemt hij als voorbeeld: “slavenhandelaars” (1Tim.1,10). In de oude vertaling stond er nog “zielverkopers”. Dat klonk zo exotisch, dat je je er niks bij kon voorstellen. De Statenvertaling sprak echter al onomwonden van “mensendieven”.
Het is belangrijk om te weten dat het achtste gebod ook dit betekent. Ja, dat het dat misschien wel in de eerste plaats betekent. Want dan begrijpen we dat het in dit gebod niet gaat om de dingen van de naaste, maar om de naaste zelf. Op de tweede tafel van de tien geboden staat wat wij aan onze naaste verplicht zijn, zegt de Catechismus in vraag en antwoord 93. Dat moeten we ook bij de lezing van het achtste gebod onthouden. Het gaat in dit gebod niet ineens over mijn en dijn, maar nog steeds over ik en jij. Anders gezegd: in het koninkrijk der hemelen is een minister van economische zaken meteen ook minister van sociale zaken. God wil de dingen blijkbaar niet zakelijk bekijken. Bij Hem wordt het meteen persoonlijk.Je staat op het punt een preek te downloaden. Wanneer je informatie nodig hebt voor bijvoorbeeld een bijbelstudieclub mag je de preek natuurlijk gebruiken.
Als één van deze preken wordt gebruikt in een eredienst mag dat ook, maar zou ik het op prijs stellen als je mij daarvan op de hoogte stelt.


Ja, ik wil David de Jong op de hoogte stellen dat ik de preek wil gebruiken.

jouw naam :
jouw e-mailadres :
het bericht :
Nee, ik wil David de Jong niet op de hoogte stellen, maar wel de preek downloaden.