Predikant

preken(vrije stof)
preken(catechismus)

Musicus

cv
concertagenda
cds
Composities
Diversen
Contact
Predikant > Diversen

         In memoriam prof. Jochem Douma

datum : 17 november 2020

Artikel uit het plaatselijke kerkblad, waarin ik als oud-assistent van Douma hem gedenk.

 
 
     downloaden    


         Kuyper - een racist?

datum : 22 juni 2020

Artikel n.a.v. een column in het ND van 11 juni 2020 van de hand Mark de Jager.

 
 
     downloaden    


         Muziek als missie - over de diss. van Jan Hage

datum : 7 maart 2018

Bespreking van het proefschrift van Jan Hage: Muziek als miss. Een luthers geluid in een calvinistische wereld - Willem Mudde en de kerkmuzikale vernieuwingsbeweging (Utrecht 2017).

Gepubliceerd in EREdienst 45 (2018, nr. 2), 16-18

 
 
     downloaden    


         'Geestelijke eredienst' bij Calvijn

datum : 8 april 2016

Verslag van het onderzoek dat ik gedaan heb tijdens mijn studieverlof in de eerste drie maanden van 2016.

 
 
     downloaden    


         ... dauert eine Zigarette

datum : 11 maart 2016

Essay uit het ND van 11 maart 2016 over het boek 'Mintijteer' van Esther Maria Magnis.

 
 
     downloaden    


         Met mensenwoorden (over de BGT in M&L)

datum : 14 augustus 2015

Artikel uit Muziek & Liturgie, waarin ik inga op de klaagzangen die in dat blad aangeheven werden over de Bijbel in Gewone Taal.

Het artikel is in licht bewerkte vorm ook gepubliceerd op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap.

 
 
     downloaden    


         Terug in Hancate

datum : 10 april 2015

Artikeltje n.a.v. een lezing van Gerard Aalbers over prins Bernhard.

 
 
     downloaden    


         Maestro en kribbe

datum : 23 december 2014

Column in het Nederlands Dagblad van 23 december 2014 n.a.v. het tv-programma Maestro.

 
 
     downloaden    


         Het hout van Jeroen Brouwers

datum : 28 oktober 2014

Column in het Nederlands Dagblad van 28 okt. 2014.

 
 
     downloaden    


         De laatste vuvuzela

datum : 22 juli 2014

Column in het Nederlands Dagblad van 22 juli 2014 n.a.v. de ramp met de MH17.

 
 
     downloaden    


         Voorbij Pauw en Witteman

datum : 27 mei 2014

Column in het Nederlands Dagblad van 27 mei 2014 n.a.v. de laatste uitzending van Pauw & Witteman.

 
 
     downloaden    


         Van de grote hoop

datum : 23 mei 2014

Artikel uit het Gereformeerd Kerkblad van 23 mei 2014 over de financiën van de GKv.

 
 
     downloaden    


         De hel van Benno L

datum : 25 februari 2014

Column in het Nederlands Dagblad van 25 febr. 2014.

 
 
     downloaden    


         Vernedering en vertedering

datum : 24 december 2013

Column in het Nederlands Dagblad van 24 dec. 2013 over kerst.

 
 
     downloaden    


         God heeft jou niet nodig

datum : 26 november 2013

Column in het ND van 26 nov. 2013 n.a.v. het boek van Ester Maria Magnis.

 
 
     downloaden    


         Psalmzingt de HEER

datum : 2 november 2013

Artikeltje in het predikantenblad over het belang van Psalmen in de eredienst.

 
 
     downloaden    


         Moeder, ik klaag u aan

datum : 22 oktober 2013

Artikel over de kritiek van zusterkerken op de GKv. Ik noem die kritiek meer fundamentalistisch dan gereformeerd. Gepubliceerd in Gereformeerd Kerkblad voor Midden- en Zuid-Nederland, 28 september 2013

 
 
     downloaden    


         De kat van Paul Cliteur

datum : 24 september 2013

Column in het Nederlands Dagblad van 24 september 2013 n.a.v. de vraag van de atheïst Paul Cliteur waarom God van tijgers geen vegetariërs had kunnen maken.

 
 
     downloaden    


         Hoe streelt jouw zegging mijn gehemelte

datum : 27 augustus 2013

Column in het Nederlands Dagblad van 27 aug. 2013 over het theologisch boek van het jaar.

 
 
     downloaden    


         Zwarte kip

datum : 23 juli 2013

Column in het Nederlands Dagblad van 23 juli 2013 n.a.v. een refo-dienst in Zwitserland.

 
 
     downloaden    


         Een dag vol emotie

datum : 28 mei 2013

Column in het Nederlands Dagblad van 28 mei 2013 n.a.v. de troonswisseling. En passant wordt ook ingegaan op een rel rond de organist Sietze de Vries in Zuidhorn.

 
 
     downloaden    


         Roepen of geroepen

datum : 25 mei 2013

Artikel waarin ik aandacht vraag voor de roeping van een predikant. Die kan - vervelend genoeg misschien - niet geregeld worden. Gepubliceerd in Gereformeerd Kerkblad voor Midden- e Zuid-Nederland van 25 mei 2013

 
 
     downloaden    


         Het kuiken uit zijn eierschaal

datum : 26 maart 2013

Column in het ND van 26 maart 2013 n.a.v. de dood van jihadganger in Syrië. De titel is ontleend aan een gedicht van Arie (Omar) Visser, een dichter en schrijver die ik zeer waardeerd.

 
 
     downloaden    


         Christen: nog steeds of niet meer

datum : 26 februari 2013

Column in het Nederlands Dagblad van 26 febr. 2013 n.a.v. de biografie van J.W. Stutje over Domela Nieuwenhuis.

 
 
     downloaden    


         Yachad

datum : 2 februari 2013

Artikel waarin gepleit wordt voor een landelijk deputaatschap voor evangelieverkondiging onder het Joodse volk. Gepubliceerd in het Gereformeerd Kerkblad van 2 februari 2013.

Een pleidooi dat overigens geen gehoor gevonden heeft bij de synode van Ede-Zuid. Daarmee hebben de GKv hun blinde vlek voor Israël tot norm verheven. 
 
     downloaden    


         Ds. Hoorn en de elfstedentocht

datum : 22 januari 2013

Column in het Nederlands Dagblad van 22 januari 2013 n.a.v. het overlijden van ds. J. Hoorn.

 
 
     downloaden    


         Gods heerlijkheid in het vlees

datum : 28 december 2012

Artikel uit De Reformatie 88 (28 december) 2012, waarin ik het hoofdstuk uit de Christelijke Dogmatiek van Van den Brink & Van der Kooi over de christologie bespreek.

 
 
     downloaden    


         Alphons en Halbe

datum : 26 juni 2012

Column in het Nederlands Dagblad van 26 juni 2012 over de muziek van Alphons Diepenbrock en het kunstbeleid van staatssecretaris Halbe Zijlstra.

 
 
     downloaden    


         Het koninkrijk van de vrede

datum : 22 mei 2012

Column in het Nederlands Dagblad van 22 mei 2012 over het quakerdom n.a.v. de romancyclus van Jan de Hartogh.

 
 
     downloaden    


         Nu is altoos - over K. Schilder

datum : 28 april 2012

Meer uitgebreide versie van twee artikelen in het Gereformeerd Kerkblad, waarin ik mijn bewondering voor en afkeer van K. Schilder onder woorden breng.

 
 
     downloaden    


         Uit verveling

datum : 18 februari 2012

Artikel uit het Gereformeerde Kerkblad n.a.v. het boek van de filosoof Awee Prins. In hoeverre is verveling een drijfveer in het kerkelijk leven?

 
 
     downloaden    


         Van kruimel tot slagroomtaart

datum : 30 juni 2011

Artikel uit het Gereformeerd Kerkblad (voor het Midden en Zuiden, waarin ik naar aanleiding van de schorsing van de G.S. Harderwijk 2011 kanttekeningen plaats bij de ontwikkeling van onze synodale organisatie. Een verdere onderbouwing is te vinden in de beide artikelen 'Inleiding kerkrecht', die ook op deze website te vinden zijn.

 
 
     downloaden    


         Weg van/met de middagdienst

datum : 6 mei 2010

Nota, geschreven voor een kerkenraadsvergadering over het wisselende kerkbezoek tijdens de middagdiensten.

 
 
     downloaden    


         Vrijheid is een daad (overdenking voor 4 mei 2010)

datum : 4 mei 2010

Elk jaar is er een kranslegging bij het monument en een stille tocht naar de oude begraafplaats in Den Ham. Eens in de vijf jaar wordt er door het 'comité 4' mei een dienst in de hervormde kerk belegd. Dit jaar viel mij de eer te beurt een overdenking te mogen houden. Bijgaand de tekst die ik bij die gelegenheid uitgesproken heb.

 
 
     downloaden    


         Opwekking? Nee maar!

datum : 26 november 2009

De kans is groot dat ik met dit verhaal zowel voor- als tegenstanders van het opwekkingslied teleur zal stellen. Want ik wil opkomen voor het klassieke kerklied als dragend deel van de gereformeerde eredienst. Maar ook al moet het klassieke kerklied een dragend deel van de gereformeerde eredienst blijven, in die eredienst hoort het opwekkingslied toch wel degelijk een plaats te krijgen; niet als een zoethoudertje voor mensen die zich anders helemaal niet meer thuis voelen in de kerk, maar als een lied dat ook in de gereformeerde dienst thuis hoort.

 
 
     downloaden    


         Lippendienst aan de Psalmen

datum : 19 juni 2009

In dit artikel zet ik kritische kanttekeningen bij het beleid van plaatselijke kerken om het aantal gezangen in de eredienst aan banden te leggen. Zulke richtlijnen wekken de indruk dat er in die gezangen een kwaad zit dat bezworen moet worden. Dat blijkt ook uit bewoordingen als dat de gezangen de Psalmen niet mogen “overwoekeren”. Alsof gezangen uitheemse waterplanten in onze gereformeerde sloten zijn. Nu, dat onze kerken met het zingen van gezangen laatbloeiers zijn is duidelijk. Maar wordt er door het vrijgeven van gezangen in de eredienst werkelijk vreemd vuur voor het aangezicht des HEREN gebracht (Lev.10,1)? Nee. Nieuwe liederen zijn geen franje, die je kunt weglaten zonder dat je wat mist. Ze zijn wezenlijk voor de kerk van het nieuwe verbond. Want de naam van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij geheiligd, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

 
 
     downloaden    


         Verandering en vernieuwing

datum : 4 juni 2009

Lezing over de ontwikkelingen in de gereformeerde kerken (vrijgemaakt), in het kader van de toerusting van nieuwe ambstdragers in de classis Ommen.

 
 
     downloaden    


         Herder en hoorder - over inclusieve prediking

datum : 3 april 2009

Lezing voor een studiedag van de Theologische Universiteit (Broederweg) in Kampen over inclusieve prediking: prediking die zich niet alleen richt op de gemeente, maar ook op gasten van de gemeente. In deze lezing zet ik bij deze preekvisie kritische kanttekeningen.

 
 
     downloaden    


         Knevel en Kuyper (evolutionisme of creationisme?)

datum : 14 maart 2009

In dit artikel, in maart 2009 gepubliceerd in het Gereformeerd Kerkblad, vraag ik aandacht voor de rede van Abraham Kuyper uit 1899 over evolutionisme. Kuyper legt op indrukwekkende wijze de antitheïstische geest van het evolutionisme bloot. Christenen die koketteren met het evolutionisme zijn volgens Kuyper dan ook naïef of laf. Maar dat betekent niet dat Kuyper dus een creationist zou zijn. Onbekommerd kan hij schrijven: "de antithese tussen de christelijke religie en de evolutieleer ligt volstrekt niet alleen in de beweerde opkomst van de mens uit de chimpansee", en: “Niet onze stijl zullen we aan de opperste Bouwmeester van het Heelal opdringen. Zolang Hij niet in schijn, maar in wezen de Bouwmeester blijft, is Hij ook in de keuze van de bouwstijl de Vrijmachtige. Had het dus God beliefd niet zelf soorten te scheppen, maar soort uit soort te doen opkomen, de schepping zou er even wonderbaar om zijn”. Het is eigenlijk treurig dat ik mijn standpunt over schepping en evolutie, voorzover ik dat heb, met citaten van Kuyper onder woorden moet brengen, omdat ik vrees anders afgeschoten te worden. Nu kraait er geen haan naar. Het discussieklimaat is de afgelopen 110 jaar eerder gedegenereerd dan geëvolueerd.

 
 
     downloaden    


         Vrijgemaakt tussen luthers en doopsgezind

datum : 19 februari 2009

Lezing die ik gehouden heb over "Wat is vrijgemaakt?" in de lutherse kerk in Den Haag, in het kader van een serie avonden waarin de lutherse gemeente in Den Haag wilde kennismaking met andere kerken in de stad. Naast mij was ook de doopsgezinde predikante Lydia Penner uitgenodigd om de spreken over "Wat is doopsgezind?" Hoewel de uitnodiging tot het verzorgen van deze lezing kwam nadat ik al uit Den Haag naar Den Ham vertrokken was, heb ik haar graag aangenomen, al was het alleen omdat in de lutherse kerk in Den Haag op 11 augustus 1944 de Acte van Vrijmaking is voorgelezen en ondertekend.

 
 
     downloaden    


         Het gewaad van Christus

datum : 13 mei 2008

Causerie voor het predikantencongres, waarin ik een poging doe te reconstrueren hoe ik in de loop der jaren als prediker geleerd heb de Schriften te lezen.

 
 
     downloaden    


         Schuilplaats in de wildernis (2)

datum : 1 februari 2005

De centrale stelling van dit tweede artikel is dat elke kerkdienst het heilig avondmaal veronderstelt (G. van der Leeuw). De gemeenschap der heiligen heeft een permanent en exclusief genadekarakter gegeven. Permanent, d.w.z. dat er nooit een moment mag bestaan in de geschiedenis van de kerk tussen de tijden dat de kerk de indruk zou mogen wekken dat je bij het volk van God kunt horen buiten de Gekruisigde om. Exclusief, d.w.z. dat wie niet de dood des Heren wil verkondigen als de enige grond van zijn heil geen deel aan Hem heeft. Dan kan het dus niet zo zijn dat de kerk vooral uitnodigend en vooral niet afwijzend, vooral aantrekkelijk, maar vooral niet onaantrekkelijk, vooral uitbundig, maar vooral niet ingetogen moet zijn. Het is mij erom te doen dat de eredienst niet zozeer aantrekkelijk, als wel intrigerend moet zijn. Oók voor belangstellenden van buiten. Het is de dood in de pot, allereerst voor de gemeente zelf en dan ook voor hen die buiten staan, als de eredienst een gearriveerde sfeer ademt. Want 1. wij leven van genade en 2. wij zijn nog onderweg. Kerkdiensten moeten geen vraagtekens wegnemen, maar ze doen rijzen: Wat wil dit toch zeggen?, want: Wie is toch Deze? Die vraagtekens zingen we niet weg. Ze brengen ons juist tot de lofzang van Maria: “Mijn ziel maakt groot de Here, omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige”.

 
 
     downloaden    


         Schuilplaats in de wildernis (1)

datum : 1 december 2004

Hoe aantrekkelijk moet een kerkdienst zijn voor buitenkerkelijken? In dit artikel wordt de stelling verdedigd dat een kerkdienst die zich evenzeer richt op binnen- als buitenkerkelijken de eersten onvoldoende voedt voor hun missionaire taak en voor de laatsten onvoldoende persoonlijk is om aangespoord te worden tot bekering. In de lijn van Abraham Kuypers onderscheid tussen kerk als instituut en kerk als organisme wordt betoogd dat het een onjuiste voorstelling van zaken is te beweren dat de kerk niet missionair is, wanneer haar kerkdiensten niet gericht zijn op belangstellenden van buiten. Het is juist omgekeerd: de kerk is niet missionair als de dominee voor de kerk de kastanjes uit het vuur moet halen. Ik bespeur in mijn kerken (de gereformeerde kerken (vrijgemaakt)) dat steeds meer mensen het blijkbaar niet nodig vinden voor zichzelf te luisteren en dus maar voor anderen luisteren, die er toch wél wat aan moeten hebben: hun kinderen, de jeugd, het onkerkelijke vriendje of vriendinnetje van dochter- of zoonlief dat voor het eerst meegaat naar de kerk. Het lijkt mij voor de kinderen, de jeugd, dat onkerkelijke vriend(innet)je echter funester, als ze merken aan hun ouders of je nieuwbakken schoonouders dat die hele kerkdienst hun koud laat. Daar helpt geen lieve dominee meer aan… De beste motivatie om van het evangelie te getuigen met woord en daad is dat je zelf elke week weer het oude woord als nieuw ervaart. De kerkdienst moet de plek zijn waar je je samen vergaapt aan de duizelingwekkende dimensies van het heil in Christus. De grootste innemers zullen de grootste uitgevers zijn. Maar een kerk waarin karig wordt gezaaid zal ook karig oogsten.

 
 
     downloaden