Predikant

preken(vrije stof)
preken(catechismus)

Musicus

cv
concertagenda
cds
Composities
Diversen
Contact
Musicus > Composities
In deze lijst een opsomming van mijn belangrijkste composities, ingedeeld naar genre.


Composities voor beiaard


         Van Adam en Eve metsgaders een serpent

datum : 19 juni 2010

Geschreven ter gelegenheid van 500 jaar beiaard in de Nederlanden. De titel is ontleend aan een document uit 1510 uit het archief van Oudenaarde, waarin de eerste vermelding van een beiaard in de Nederlanden. Het stuk is gebaseerd op de oud-lutherse melodie van 'Durch Adams Fall ist ganz verderbt'.

Bijgaand een fragment van een uitvoering door Boudewijn Zwart op de beiaard van Dordrecht.


 
 Composities voor harmonium


         Alors qu' affliction me presse (Pseaume 120)

datum : 27 juli 2012

Eerst deel van een bewerking van Psalm 120. Het is gedacht voor een klassiek vierspels drukwindharmonium. Dat heeft geleid tot een iets milder idioom dan mijn grotere orgelwerken.


 
 
   partituurComposities voor koor


         Semel mori

datum : 27 maart 2019

Koormotet op de Vulgaattekst van Hebreeën 9 vers 27 en 28. Geschreven voor een concert van kamerkoor Pro Musica o.l.v. Rolf Drost. Een opname van de première is te beluisteren op mijn YouTube-kanaal. Bijgaand het begin.

Een complete partituur kan via het contactformulier besteld worden.


 
 


         Pater noster

datum : 7 januari 2019

Op verzoek van Rolf Drost, dirigent van het kamerkoor Pro Musica, heb ik het Onzevader dat in het Gereformeerd Kerkboek (2017) is opgenomen als 180a, bewerkt in het Latijn.


 
 
   partituur


         Diptyque - 2 gedichten van H.W.J.M. Keuls

datum : 10 mei 2011

Toonzetting van twee gedichten van H.W.J.M. Keuls: 'Laat mij dit eene' en 'Niets ging verloren'.


 
 
   partituur


         Altijd onderweg (2 canons)

datum : 29 april 2011

2 canons bij gedichten van Arie Visser: De trein en Quo vadis?


 
 
   partituur


         Quis mihi dabit? (voor vrouwenkoor en trekharmonica)

datum : 28 juli 2010

Motet op een tekst uit de Confessiones van Augustinus, waarin hij zijn verlangen naar godservaring uitspreekt.


 
 
   partituur


         Lutje Poaskkantate / Kleine Paascantate

datum : 12 december 2007

Een stuk gebruiksmuziek voor Pasen, geschreven op uitnodiging van een gemengd koor uit Siddeburen (Groningen). Op verzoek van het koor heb ik ook een Nederlandstalige versie gemaakt, waardoor deze kleine Paascantate ook buiten Groningen uitgevoerd kan worden. De rode draad van het stuk is het Paasevangelie volgens Lucas, uitgesproken of gezongen door een bariton, soms begeleid op het orgel. Deze recitatieven worden afgewisseld door bijpassende koralen, gezongen door het koor. De koorzettingen zijn bewust eenvoudig gehouden. Bijgaand een MIDI-bestand met het openingskoor en de partituur van een eenvoudig koorfugaatje op de tekst: "t Is zo! de Heer is opwekt! Simon hat Hom zain!"


 
 


         Urbs beata Ierusalem (voor mannenkoor en orgel)

datum : 7 april 2004

Het stuk is beschikbaar in de complete Latijnse, Nederlandse en Friese tekst van Gezang 260 uit het Liedboek voor de kerken. Dirigenten die belangstelling voor dit werk hebben wordt vriendelijk verzocht contact met mij op te nemen. Een partituur zal u dan tegen kostprijs worden toegezonden.


 
 
   partituur


         CRUX (voor vrouwen- en mannenkoor a cappella)

datum : 7 april 2004

Mijn doel met dit passiestuk in XIV delen was de tekst van het lijdensevangelie neer te zetten, zonder dat de muziek al te nadrukkelijk invult welk gevoel ik daar als luisteraar bij moet hebben. Ik heb daarom geprobeerd aansluiting te zoeken bij (de eenstemmigheid van) het Gregoriaans. Niet eens zozeer doordat de wendingen allemaal zo Gregoriaans aandoen. Want de melodieën die ik voor dit stuk geschreven heb zijn meestal niet aan een bepaalde toonsoort of toonladder gebonden. De overeenkomst met het Gregoriaans zit hem meer daarin dat het zangritme een spreekritme is. Met dit verschil dat het Gregoriaans slechts genoteerd wordt met neumen, en ik het zangritme heel precies uitschrijf. De maatstrepen zijn dan ook meer accenttekens, want een tactus is er meestal niet: bijna geen maat heeft een gelijk aantal tellen.

Wat betreft het libretto, ik wilde geen teksten die van minder kaliber zijn dan de evangelietekst zelf. Frank Martin in zijn oratorium Golgotha plaatst teksten van Augustinus tegen de evangelietekst aan, Sofia Goebaidulina in haar Johannes Passie teksten uit Openbaring. Nadeel bij haar is weer dat de teksten uit Johannes en Openbaring tegelijkertijd klinken. Zij doet dat bewust, om zo op de tekst een betekenislaag te leggen. Maar daardoor is er niks meer van te verstaan (zelfs niet als je Russisch zou spreken). Wel spreekt het me aan om de tekst van het evangelie te contrasteren met een andere tekst. Ik heb er voor gekozen om tegenover een tekst uit het nieuwe testament een tekst uit het oude te zetten. Het verband daartussen berust in sommige gevallen op een vermoeden. Ze doen me aan elkaar denken en kunnen misschien licht op elkaar werpen.

Ik heb gekozen voor veertien delen, omdat de kruisweg in de RK traditie veertien staties kent. Maar verder houdt de overeenkomst ook op. Je zou eerder van theologische staties kunnen spreken. Ik heb gezocht naar 14 teksten uit het NT die aan de rand van de peilloze diepte van het mysterie van het kruis staan, waarvan ik niet de illusie heb het ooit te doorgronden. Het stuk heet dan ook CRUX, Latijn voor: kruis, maar tevens een woord dat ook in het Nederlands zoveel betekent als: onoplosbaar raadsel. Ik heb voor het Latijn gekozen omdat ik veel van die taal houd, omdat het vocaal klinkt, omdat het met veel minder woorden toekan dan het Nederlands, omdat het de taal van de kerk der eeuwen is en omdat het een drempel opwerpt voor mensen die in hun geloof uit zijn op een snelle kick. Daar is het evangelie van het kruis te onbevattelijk en onhebbelijk voor.

Bijgaande als demo deel VI. Dirigenten die belangstelling voor dit werk hebben wordt vriendelijk verzocht contact met mij op te nemen. Dan zal ik tegen kostprijs een partituur toezenden. 
 
   partituur


         Ego sum vitis (canon voor 4 gelijke stemmen)

datum : 26 maart 2004

Canon voor 4 gelijke stemmen, bij Johannes 15, 5: "Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in Hem, zal hij veel vrucht dragen. Want zonder mij kun je niets doen".


 
 


         Lof Gods (voor gemengd koor, bariton en orgel)

datum : 25 maart 2003

Vijfdelig loflied op de schepping, op een tekst van Michel van der Plas. Bijgaand een pagina uit deel I. Dirigenten die belangstelling voor dit werk heb wordt vriendelijk verzocht contact met mij op te nemen. Tegen kostprijs zal u dan een partituur worden toegezonden.


 
 
   partituur


         5 kerstliederen (voor gemengd koor)

datum : 21 oktober 2000

Deze kerstliederen heb ik tijdens een herfstvakantie in Zwitserland geschreven in opdracht van een gemengd koor uit het grensgebied van Friesland en Groningen. Ze zijn door een goed amateurkoor zeker uit te voeren. Ik zag ze ook als een soort études om gewend te raken aan een wat ander idioom. Bijgaand een demo van de vijfstemmige canon over Nu zijt wellekome. Dirigenten die belangstelling hebben voor deze kerstliederen wordt vriendelijk verzocht mij een mail te sturen. Dan kan ik tegen kostprijs een partituur toezenden.


 
 
   partituurComposities voor orgel


         Simeons Lobgesang

datum : 7 november 2019

Vier orgelverzen bij het koraal 'Mit Fried und Freud fahr ich dahin'.


 
 
  


         'De moerbeitoppen ruischten' - Adagio voor orgel

datum : 17 januari 2014

Adagio bij het bekende gedicht van Nicolaas Beets.
Het thematisch materiaal is ontleend aan de melodie die ik al eens bij het gedicht geschreven had.

Bijgaand de laatste bladzijden van de partituur.


 
 
   partituur


         Chaconne - Psalm 51

datum : 24 juli 2012

Mijn enige tonale orgelwerk. Ik heb het gespeeld bij de begrafenis van mijn vriend Erik Oostland. Bijgaand een fragment.


 
 
   geluidsfragment    


         Warum ist das Licht - hommage aan Brahms

datum : 6 augustus 2009

Orgelwerk gebaseerd op het koormotet "Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen" van Joh. Brahms. Het thema van de koorfuga is gemodificeerd tot een elftoonsreeks, die constitutief is voor het hele werk. De exclamaties "WARUM... warum..." fungeren als scharnier en als contrasubject.
Het werk is op 12 november 2011 in première gebracht door Jan Hage in de Kloosterkerk in Den Haag.


 
 


         Peije Rasp - in hommaazje

datum : 7 februari 2008

Bewerking voor orgel van mijn Etude voor trekharmonica. Gepubliceerd in: David de Jong (red.), Haags Orgelboek. Uitgave bij het vijfendertigjarig jubileum van het Haags Orgel Kontakt, Den Haag 2008

Bijgaand een fragment van een uitvoering op het Ypma-orgel van 'de Voorhof' te Franeker.


 
 


         Psalm 139 (voorspel, intonatie en zetting)

datum : 29 juni 2007

Geschreven op verzoek van het blad Muziek & Liturgie, waarin het in januari 2008 als muziekbijlage gepubliceerd is (jaargang 77 nr.1). Bij die gelegenheid heeft de hoofdredacteur een kort interview met me gehouden, dat in hetzelfde nummer staat afgedrukt. Losse nummers zijn verkrijgbaar door € 4,50 over te maken op giro 72486 t.n.v. Penningmeester GOV, Hurdegaryp. Bijgaand een MIDI-file, voorzien van electronische geluiden.


 
 
   geluidsfragment    


         Monnik aan zee (voor orgel vierhandig)

datum : 12 januari 2007

Monnik aan zee is geschreven bij het gelijknamige schilderij van Caspar David Friedrich uit 1808/9. Het verbeeldt “’t koel besef te zijn alleen / in ’t harde licht en ’t onverbid’lijk zwijgen / van een heelal, waaruit zijn God verdween” (H.W.J.M. Keuls). Het feit dat Friedrich juist een monnik bijna laat oplossen in het geweld van de elementen lijkt dan ook veelbetekenend. Of is de monnik toch een symbool van Gods verborgen aanwezigheid?
In de compositie krijgt de monnik stem met een Gregoriaans Kyrie en verheffen de elementen hun stem met de Geneefse melodie bij Psalm 20. De zestiende-eeuwse psalmmelodie is echter ontleend aan het middeleeuwse Kyrie. Naarmate het stuk zich verder ontwikkelt wordt het dan ook steeds moeilijker de monnik en de elementen nog te onderscheiden. De vraag of de monnik in het geweld van de elementen oplost zal door de luisteraar beantwoord moeten worden.
Het werk is op 12 mei 2007 door Jan Hage, organist van de Kloosterkerk in Den Haag, en mijzelf uitgevoerd tijdens de finale van het Hinsz Compositieconcours in de Bovenkerk in Kampen.
Van de finale van het concours is inmiddels een cd verschenen, getiteld 'Spel der elementen'. Zie voor informatie en bestelmogelijkheden op de deze site onder cd's.
Bijgaand een fragment van een studieopname en de recensie van Lex Gunnink in De Orgelkrant, waarin een partituurfragment. 
 


         Berceuse funèbre (voor klavecimbel, piano of orgel)

datum : 25 juli 2004

Dit gelegenheidswerkje is een herinnering aan een improvisatie die ik zo’n vijftien jaar geleden gespeeld heb bij de begrafenis van een kind, tijdens het uitdragen. Onlangs werd het kinderlied waarop ik destijds improviseerde als Lied 5 opgenomen in de bundel ‘90 gezangen’ (in gebruik bij de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt). Dit inspireerde mij mijn herinnering vast te leggen.

Bijgaand een fragment in mp3-formaat. 
 
   geluidsfragment    


         Gott sei gelobet und gebenedeiet (Weckmann / De Jong)

datum : 1 januari 2004

Van het derde vers van Weckmanns koraalfantasie zijn slechts 2 fragmenten bewaard gebleven. Ik heb de compositie voltooid in neobarok idioom. Bijgaand een fragment in mp3-formaat van een uitvoering die ik ervan gegeven heb bij de presentatie van het geherintoneerde Pels-orgel in De Fontein te Drachten. Organisten die belangstelling voor dit werk hebben wordt vriendelijk verzocht contact met me op te nemen. Een partituur wordt u dan tegen kostprijs toegezonden.


 
 
   geluidsfragment    


         Fughetta Nun komm der Heiden Heiland

datum : 6 december 2002

Deze fughetta in neobarok idioom heb ik gespreven voor een adventsconcert op het Wenthin-orgel te Niehove. Bijgaand een geluidsfragent in mp3-formaat. Organisten die belangstelling hebben voor dit werkje wordt vriendelijk verzocht contact met mij op te nemen. Ik zal dan tegen kostprijs een partituur toezenden.


 
 
   geluidsfragment    


         Liebster Jesu, wir sind hier

datum : 24 oktober 1997

Hommage aan J.S. Bach (BWV 731). Bijgaand in mp3-formaat een fragment van een opname in de Martinikerk in Bolsward. Organisten die belangstelling voor dit werkje hebben, wordt vriendelijk verzocht contact met mij op te nemen Een partituur zal u dan tegen kostprijs worden toegezonden.


 
 
   geluidsfragment    


         Psalm 39 voor orgel

datum : 5 september 1995

Deze psalm voor orgel is niet zozeer een bewerking van de Geneefse melodie, als wel een verklanking van de tekst van Psalm 39. De Geneefse melodie reikt slechts het thematisch materiaal aan. Bijgaand in mp3-formaat een fragment van een opname op het Hinsz-orgel van de Martinikerk in Bolsward. Organisten die belangstelling voor dit werk hebben wordt vriendelijk verzocht contact met mij op te nemen. Een partituur zal u dan tegen kostprijs toegezonden worden.


 
 
   geluidsfragment    Composities voor trekharmonica


         Etude

datum : 5 januari 2008

In mijn studententijd heb ik me het bespelen van de trekharmonica aangeleerd. Zet je daarmee onder een vrij matige cabarettekst wat simpele akkoorden, dan is het toch meteen feest. Op mijn drieëndertigste verjaardag heb ik van mijn vrouw een trekharmonica cadeau gekregen, een echte Hohner en dan ook nog eens een drie-rijer! Sinds die tijd loop ik rond met het idee om ook eens wat voor trekharmonica te schrijven. Maar dat is zo eenvoudig nog niet. Want juist door zijn eenvoud is het een ingewikkeld instrument. Het aantal knoppen kan beperkt blijven, omdat onder elke knop twee tonen verborgen zitten. Een toonladder kun je op twee manieren spelen: of door steeds knoppen uit dezelfde rij te gebruiken, maar dan moet je bij de ene toon duwen en bij de andere trekken, of door je tonen uit verschillende rijen te kiezen. Het aantal tonen blijft echter beperkt, omdat je slechts kunt kiezen uit een G-, een C- en een F-rij, die allemaal majeur gestemd zijn. De bas wordt gevormd door een grondtoon (de "hoem"), die aangekleed kan worden met het bijpassend steunakkoord (de "pappa"). Interessant wordt het, wanneer je in andere toonsoorten gaat spelen dan de drie waar het instrument van nature over beschikt en wanneer je een basnoot gaat combineren met het steunakkoord van een andere basnoot. Dan kunnen de mooiste samenklanken ontstaan. Alleen niet alle klanken die je wel aan het instrument zou willen ontlokken, omdat het niet beschikt over tonen buiten de genoemde toonreeksen, behalve een paar extra tonen die aan de rand van het rechter veldje met knopen zijn aangebracht. Daardoor kan bijvoorbeeld een bes in de melodie nooit gecombineerd worden met een E-groot akkoord in de bas. Voor mij was het een uitdaging binnen de grenzen die het instrument je stelt toch te komen tot nieuwe samenklanken. Etude is mijn eerste poging die uitdaging aan te nemen. De bladmuziek is vrij te downloaden, maar ik stel een berichtje wel op prijs.


 
 Liederen


         Us Heit

datum : 5 mei 2017

Toonzetting van de Friese tekst van net Onzevader.


 
 
  


         Broken melody

datum : 31 oktober 2011

Toonzetting van het aangrijpende gedicht van de Friese dichter Yke Reinders Boarnstra. Vertaling in het Nederlands van de hand van Jabik Veenbaas:

O God! ik - wrakke plaat - loop bijna af:
vreemd is 't refrein dat zich in 't zangstuk gaf,
en vals en krassend uit mijn wezen krijt,
als diep in mij Uw scherpe toornnaald snijdt.

Toch schuift er soms een schemer melodie
en soms een schaduw langs van harmonie,
omdat U eens mijn groeven schoonheid gaf -
maar God! ik wrakke plaat - loop bijna af.

Laat toch Uw wassen speeltuig onverlet,
en zing daarin de zangen van Uw wet -
bij 't lied van 't leven houdt geen doodslied stand:
er huiv'ren verre harpen over 't land...


 
 
   partituur


         De man uit Nazareth (Michel van der Plas)

datum : 24 mei 2005

De ergernis die Jezus met zijn prediking opriep wordt in dit lied navoelbaar. Dat er in 6 coupletten slechts 2 klanken voor het eindrijm gebruikt worden wrijft nog eens extra zout in de wonden.


 
 
   partituur


         2 octotonische liederen voor tenor en cello (Hans Faverey)

datum : 7 december 2004

Tweeluik van de gedichten "Zonder begeerte, zonder hoop" en "Zo is het goed" van de dichter Hans Faverey. Mijn eerste streng octotonische compositie. Ik ben benieuwd naar de uitvoerbaarheid ervan, m.n. van de cellopartij. Bijgaand de eerste 2 bladzijden van het tweede lied. Uitvoerenden die zich er eens aan willen wagen wordt vriendelijk verzocht contact met me op te nemen. Ik zal dan een partituur tegen kostprijs toezenden.


 
 
   partituur


         Maria zingt (voor gemeentezang of koor) (Fedde Schurer / David de Jong)

datum : 27 juli 2004

Mijn lofzang van Maria is een vertaling van het Friese "Marije sjongt" van Fedde Schurer, in de bundel "De gitaer by it boek". Van een plechtig kerklied wordt het weer een bijna socialistisch strijdlied. Ik heb dan ook niet mijn best gedaan er een poëtisch hoogstaandje van te maken. De nieuwe melodie die ik erbij geschreven heb, doet meer recht aan het volkse karakter van dit (het?) Magnificat. De Cantorij van mijn gemeente heeft het in de kerstavonddienst van 2004 met veel plezier uitgevoerd.


 
 
   partituur


         Een kind (Gabriël Smit)

datum : 12 augustus 2003

Het eerste gedicht dat mij ervan bewust maakte dat ik meer van poëzie hield dan ik zelf wist. Ik heb er eens een preek mee afgesloten, tijdens een dienst die voor de radio is uitgezonden in de Zendtijd voor de Kerken. Juist dit gedicht leverde de meeste respons op. De melodie is ontleend aan het Choral pour Orgue van mijn leermeester Johan G. Koers.


 
 
   partituur


         De moerbeitoppen ruischten (Nicolaas Beets)

datum : 9 juli 2003

Een gedicht dat vaak mijn verlangen en soms mijn ervaring weergeeft.


 
 
   partituur


         Luthers avondgebed (voor tenor, bariton en orgel)

datum : 15 november 2001

Deze toonzetting van het Luthers avondgebed heb ik geschreven voor onze trouwdienst.


 
 
   partituurOverige composities


         Passacaglia voor twee klavecimbels

datum : 21 januari 2017

Een werk dat ik geschreven heb voor Jakoba, mijn vrouw.
Een uitvoering is te beluisteren op mijn YouTube-kanaal.


 
 
  


         Triosonate (voor blokfluiten of voor orgel)

datum : 4 juni 2004

Octotonische triosonate. Bijgaand een fragment van deel III in mp3-formaat. Partituren voor orgel of van losse partijen zijn op verzoek leverbaar. Neem daarvoor contact met me op.


 
 
   geluidsfragment    Transcripties voor orgel


         Entr'acte uit Marsyas Suite (Diepenbrock / De Jong)

datum : 9 december 2013

Voor deze bewerking heb ik wat dieper op de orkestpartituur moeten ingrijpen dan bij de transcripties die ik eerder gemaakt heb. Ik wilde echter heel graag een werk van Alphons Diepenbrock op orgel kunnen uitvoeren, omdat ik grote bewondering voor het werk van deze Nederlandse componist heb. Ondanks het feit dat ik twee coupures heb moeten toepassen, hoop ik dit schitterende deel uit de Marsyas Suite recht gedaan te hebben.


 
 
  


         Der geigende Eremit (Reger / De Jong)

datum : 26 november 2011

Transcriptie voor viool en orgel van het eerste deel van Regers Böcklin Suite, een serie van vier 'Tonstücke' bij schilderijen van Arnold Böcklin.


 
 
  


         Concerto Armonico No. 2 in bes (Unico Graaf van Wassenaer / De Jong)

datum : 16 november 2011

Transcriptie voor orgel van één van die heerlijke concerti, die van een Nederlandse graaf blijken te zijn. Tot 1980 waren ze toegeschreven aan grootheden als Pergolesi en Handel. Tijdens het bewerken voor orgel bleken er overigens nogal wat parallellen in de stemvoeringen voor te komen, die me op orgel stoorden en die ik daarom gecorrigeerd heb.


 
 
  


         Dans van de zeven sluiers (RStrauss / De Jong)

datum : 20 mei 2010

Transcriptie voor orgel van de beroemde dans uit de opera Salome van Richard Strauss.


 
 
  


         Jephta Suite (Handel / De Jong)

datum : 20 april 2010

Drie delen uit het oratorium Jephta van Handel, waaronder het klaaglied dat Jefta aanheft wanneer hij tot hem door begint te dringen dat hij zijn dochter zal afstaan aan God.


 
 
   partituur


         Concerto polonois in G (De Jong / Telemann)

datum : 31 augustus 2006

Van J.S. Bach genieten zijn bewerkingen van orkestwerken van Vivaldi voor orgel grote populariteit. Ik heb in mijn overmoed gedacht: “Dat kan ik ook”. Een zinderende vertolking Telemanns Concerto polonois door The English Consort o.l.v. Trevor Pinnock deed mij besluiten voor dit stuk te kiezen. Telemann heeft het geschreven, nadat hij in Krakau de Poolse volksmuziek ontdekt had. Hij schreef daarover: “Een opmerkzaam iemand kan in 8 dagen tijd van de Poolse volksmuziek genoeg ideeën opdoen om een heel leven mee verder te kunnen. Er steekt genoeg goeds in deze muziek, als men er maar behoorlijk mee omgaat".

Bijgaand een geluidsfragment van deel 2, opgenomen in De Fontein te Drachten. Organisten die belangstelling voor deze transcriptie hebben wordt vriendelijk verzocht contact met mij op te nemen. Een partituur zal u dan tegen kostprijs toegezonden worden. 
 
   geluidsfragment